SylabUZ

Oferta Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Semestr rozpoczynający studia

Studia I stopnia
Automatyka i robotyka (semestr zimowy 2017/2018)
Automatyka i robotyka (semestr zimowy 2018/2019)
Automatyka i robotyka (semestr zimowy 2019/2020)
Automatyka i robotyka (semestr zimowy 2020/2021)
Automatyka i robotyka (semestr zimowy 2021/2022)
Automatyka i robotyka (semestr zimowy 2022/2023)
Automatyka i robotyka (semestr zimowy 2023/2024)
Automatyka i robotyka (semestr zimowy 2024/2025)
Automatyka i robotyka / Automatyka przemysłowa (semestr zimowy 2016/2017)
Automatyka i robotyka / Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki (semestr zimowy 2016/2017)
Biznes elektroniczny (semestr zimowy 2016/2017)
Biznes elektroniczny (semestr zimowy 2017/2018)
Biznes elektroniczny (semestr zimowy 2018/2019)
Biznes elektroniczny (semestr zimowy 2019/2020)
Biznes elektroniczny (semestr zimowy 2020/2021)
Biznes elektroniczny (semestr zimowy 2021/2022)
Biznes elektroniczny (semestr zimowy 2022/2023)
Biznes elektroniczny (semestr zimowy 2023/2024)
Biznes elektroniczny (semestr zimowy 2024/2025)
Efektywność energetyczna (semestr zimowy 2016/2017)
Efektywność energetyczna (semestr zimowy 2017/2018)
Elektronika i telekomunikacja (semestr zimowy 2017/2018)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2017/2018)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2018/2019)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2019/2020)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2020/2021)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2021/2022)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2022/2023)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2023/2024)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2024/2025)
Elektrotechnika / Cyfrowe Systemy Pomiarowe (semestr zimowy 2016/2017)
Elektrotechnika / Elektroenergetyka i Energoelektronika (semestr zimowy 2016/2017)
Elektrotechnika / Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka (semestr zimowy 2016/2017)
Informatyka (semestr zimowy 2017/2018)
Informatyka (semestr zimowy 2018/2019)
Informatyka (semestr zimowy 2019/2020)
Informatyka (semestr zimowy 2020/2021)
Informatyka (semestr zimowy 2021/2022)
Informatyka (semestr zimowy 2022/2023)
Informatyka (semestr zimowy 2023/2024)
Informatyka (semestr zimowy 2024/2025)
Informatyka / Inżynieria systemów mikroinformatycznych (semestr zimowy 2016/2017)
Informatyka / Przemysłowe Systemy Informatyczne (semestr zimowy 2016/2017)
Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne (semestr zimowy 2016/2017)
Studia II stopnia
Automatyka i robotyka (semestr zimowy 2023/2024)
Automatyka i robotyka (semestr letni 2024/2025)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki (semestr letni 2016/2017)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki (semestr zimowy 2017/2018)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki (semestr zimowy 2018/2019)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki (semestr zimowy 2019/2020)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki (semestr zimowy 2020/2021)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki (semestr zimowy 2021/2022)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki (semestr zimowy 2022/2023)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2017/2018)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2018/2019)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2019/2020)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2020/2021)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2021/2022)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2022/2023)
Elektrotechnika (semestr zimowy 2023/2024)
Elektrotechnika (semestr letni 2024/2025)
Elektrotechnika / Cyfrowe Systemy Pomiarowe (semestr letni 2016/2017)
Elektrotechnika / Elektroenergetyka i Energoelektronika (semestr letni 2016/2017)
Elektrotechnika / Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka (semestr letni 2016/2017)
Informatyka (semestr zimowy 2017/2018)
Informatyka (semestr zimowy 2018/2019)
Informatyka (semestr zimowy 2019/2020)
Informatyka (semestr zimowy 2020/2021)
Informatyka (semestr zimowy 2021/2022)
Informatyka (semestr zimowy 2022/2023)
Informatyka (semestr zimowy 2023/2024)
Informatyka (semestr letni 2024/2025)
Informatyka / Inżynieria Komputerowa (semestr letni 2016/2017)
Informatyka / Inżynieria Systemów Informatycznych (semestr letni 2016/2017)
Informatyka / Przemysłowe Systemy Informatyczne (semestr letni 2016/2017)
Informatyka / Zintegrowane Systemy Informatyczne (semestr letni 2016/2017)
Erasmus
Automatyka i robotyka - Program Erasmus (semestr zimowy 2017/2018)
Automatyka i robotyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2019/2020)
Automatyka i robotyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
Automatyka i robotyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
Automatyka i robotyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
Automatyka i robotyka - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
Automatyka i robotyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
Automatyka i robotyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2024/2025)
Automatyka i robotyka - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr letni 2024/2025)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki - Program Erasmus (semestr zimowy 2017/2018)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
Biznes elektroniczny - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2019/2020)
Biznes elektroniczny - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
Biznes elektroniczny - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
Biznes elektroniczny - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
Biznes elektroniczny - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
Biznes elektroniczny - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2024/2025)
Elektrotechnika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2017/2018)
Elektrotechnika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2017/2018)
Elektrotechnika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2019/2020)
Elektrotechnika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2019/2020)
Elektrotechnika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
Elektrotechnika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
Elektrotechnika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
Elektrotechnika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
Elektrotechnika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
Elektrotechnika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
Elektrotechnika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
Elektrotechnika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
Elektrotechnika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2024/2025)
Elektrotechnika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr letni 2024/2025)
Informatyka - Program Erasmus (semestr zimowy 2017/2018)
Informatyka - Program Erasmus (semestr zimowy 2017/2018)
Informatyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2019/2020)
Informatyka - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
Informatyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
Informatyka - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
Informatyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
Informatyka - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
Informatyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
Informatyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
Informatyka - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
Informatyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2024/2025)
Informatyka - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr letni 2024/2025)
WIEiA - oferta ERASMUS / Automatyka i robotyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)
WIEiA - oferta ERASMUS / Automatyka i robotyka - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)
WIEiA - oferta ERASMUS / Elektrotechnika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)
WIEiA - oferta ERASMUS / Elektrotechnika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)
WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)
WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)