SylabUZ

Oferta Wydziału Mechanicznego

Semestr rozpoczynający studia

Studia I stopnia
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2017/2018)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2018/2019)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2019/2020)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2020/2021)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2021/2022)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2022/2023)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2023/2024)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2024/2025)
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa pracy (semestr zimowy 2016/2017)
Inżynieria bezpieczeństwa (semestr zimowy 2016/2017)
Inżynieria bezpieczeństwa (semestr zimowy 2017/2018)
Inżynieria bezpieczeństwa (semestr zimowy 2018/2019)
Inżynieria bezpieczeństwa (semestr zimowy 2019/2020)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2016/2017)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2017/2018)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2018/2019)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2019/2020)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2020/2021)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2021/2022)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2022/2023)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2023/2024)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2024/2025)
Inżynieria lotnicza (semestr zimowy 2023/2024)
Inżynieria lotnicza (semestr zimowy 2024/2025)
Management and Production Engineering (semestr zimowy 2023/2024)
Management and Production Engineering (semestr zimowy 2024/2025)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2017/2018)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2018/2019)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2019/2020)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2020/2021)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2021/2022)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2022/2023)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2023/2024)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2024/2025)
Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja maszyn (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia Wiertnicze (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn (semestr zimowy 2016/2017)
Nanotechnologia (semestr zimowy 2024/2025)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2017/2018)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2018/2019)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2019/2020)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2020/2021)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2021/2022)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2022/2023)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2023/2024)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2024/2025)
Zarządzanie i inżynieria produkcji / Informatyczne technologie w produkcji (semestr zimowy 2016/2017)
Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości (semestr zimowy 2016/2017)
Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami (semestr zimowy 2016/2017)
Studia II stopnia
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2017/2018)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2018/2019)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2019/2020)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2020/2021)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2021/2022)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2022/2023)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2023/2024)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (semestr zimowy 2024/2025)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2017/2018)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2018/2019)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2019/2020)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2020/2021)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2021/2022)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2022/2023)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2023/2024)
Inżynieria biomedyczna (semestr zimowy 2024/2025)
Inżynieria biomedyczna / Biomechanika i biomateriały w medycynie (semestr zimowy 2016/2017)
Inżynieria biomedyczna / Elektronika i informatyka w medycynie (semestr zimowy 2016/2017)
Management and Production Engineering (semestr zimowy 2018/2019)
Management and Production Engineering (semestr zimowy 2020/2021)
Management and Production Engineering (semestr zimowy 2021/2022)
Management and Production Engineering (semestr zimowy 2022/2023)
Management and Production Engineering (semestr zimowy 2023/2024)
Management and Production Engineering (semestr zimowy 2024/2025)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2017/2018)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2018/2019)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2019/2020)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2020/2021)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2021/2022)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2022/2023)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2023/2024)
Mechanika i budowa maszyn (semestr zimowy 2024/2025)
Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja maszyn (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Mechatronika (semestr zimowy 2016/2017)
Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn (semestr zimowy 2016/2017)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2017/2018)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2018/2019)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2019/2020)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2020/2021)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2021/2022)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2022/2023)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2023/2024)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2024/2025)
Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości (semestr zimowy 2016/2017)
Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie logistyczne (semestr zimowy 2016/2017)
Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami (semestr zimowy 2016/2017)