SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja maszyn
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja wytwarzania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mechanika analityczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Współczesne materiały inżynierskie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zarządzanie personelem Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Eksploatacja i programowanie obrabiarek CNC Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Elementy inżynierii powierzchni Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Niezawodność maszyn Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Sterowanie właściwościami eksploatacyjnymi Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wybrane problemy tribologii Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie procesami technologicznymi Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metody statystyczne w praktyce inżynierskiej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Planowanie badań inżynierskich Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Płyny technologiczne i eksploatacyjne Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z eksploatacji maszyn Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Zastosowanie MES w analizach inżynierskich Projekt (45/27) 1 Nie Nie