SylabUZ

Zarządzanie i inżynieria produkcji / Informatyczne technologie w produkcji
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Podstawy ekonomii Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Podstawy mechaniki Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Rysunek techniczny Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie

Technologie informacyjne

Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do techniki Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Grafika inżynierska 2D Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Inżynieria środowiska pracy Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Materiałoznawstwo Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie

Podstawy zarządzania

Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Techniki wytwarzania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algorytmy numeryczne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Badania operacyjne Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Grafika inżynierska 3D Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy marketingu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy prawa gospodarczego Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Rachunek kosztów dla inżynierów Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Statystyka matematyczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Techniki programowania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Controlling produkcji Wykład (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Język angielski I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy metrologii Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy projektowania inżynierskiego Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Projektowanie inżynierskich baz danych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Zarządzanie produkcją i usługami Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Język angielski II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Logistyka produkcji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Procesy produkcyjne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Projektowanie dla jakości Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Projektowanie inżynierskie 3D Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Symulacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza danych produkcyjnych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Informatyczne systemy zarządzania produkcją Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Inżynieria współbieżna Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Język angielski III Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Modelowanie procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (0/0) 2 Nie Nie
Procesy technologiczne montażu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Projektowanie współbieżne w inżynierii produkcji Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie II Seminarium (60/36) 2 Nie Nie
Techniki internetowe Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Tendencje rozwojowe w kontroli jakości Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Wewnątrzzakładowe systemy transportowe Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie projektami innowacyjnymi Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Inżynieria systemów produkcyjnych

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Język angielski IV Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie III Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Zarządzanie relacjami z klientami Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie