SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia Wiertnicze
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Elektrotechnika i elektronika Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Inżynieria wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Matematyka I Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Mechanika techniczna I Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Nauka o materiałach I Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Ochrona przed korozją Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Rysunek techniczny Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka i robotyka Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Inżynieria wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA I Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWorks I Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Matematyka II Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Nauka o materiałach II Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład (30/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Wytrzymałość materiałów I Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bazy danych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Dynamika maszyn Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Eksploatacja maszyn Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Fizyka Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Informatyka w zastosowaniach inżynierskich Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy I - 01 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Języki programowania Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Maszynoznawstwo Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Metrologia i systemy pomiarowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Techniczne środki automatyzacji procesów wytwórczych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Technologiczne systemy transportu i magazynowania Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Teoria maszyn i mechanizmów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ergonomia Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Język obcy I - 02 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy II - 01 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Maszyny cieplne Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Mechanika płynów I Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Podstawy mechatroniki Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/-) 6 Nie Nie
Termodynamika techniczna Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Układy napędowe maszyn Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Wybrane metody sterowania układami mechanicznymi Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów II Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elementy organizacji zakładów usługowo-wytwórczych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Filozofia zarządzania Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Język obcy II - 02 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD II Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA II Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWorks II Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania AlphaCAM Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania CATIA Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania SprutCAM Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Mechanika płynów II Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Oprzyrządowanie technologiczne Wykład (15/-), Projekt (15/-) 4 Tak Nie
Podstawy programowania obrabiarek CNC Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem Wykład (15/-), Projekt (15/-) 4 Tak Nie
Podstawy technologii budowy maszyn Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Reologia techniczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Technologia montażu i demontażu Wykład (15/-), Projekt (15/-) 4 Tak Nie
Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie personelem Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie środowiskiem i ekologia Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Eksploatacja maszyn i urządzeń wiertniczych Wykład (30/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Mechanika płynów wiertniczych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Podstawy budowy maszyn i urządzeń wiertniczych Wykład (30/-), Projekt (15/-) 4 Tak Nie
Podstawy geologii w wiertnictwie Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Podstawy sterowania maszyn i urządzeń wiertniczych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Podstawy technologii eksploatacji złóż Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Podstawy wiertnictwa Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Projektowanie siłowych układów hydraulicznych Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/-) 7 Nie Nie
Zarządzanie procesami wydobywczymi Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja w procesach wiertniczych i eksploatacyjnych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Normatywy prawne w górnictwie Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Podstawy gospodarki remontowej w zakładach wiertniczych Wykład (15/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Projektowanie i wiercenie odwiertów głębinowych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/-) 3 Nie Nie
Systemy pomiarowe stosowane w wiertnictwie Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Zasilanie i napędy elektryczne Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie