SylabUZ

Logistyka
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Ekonomika transportu Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Historia gospodarcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy logistyki Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Podstawy prawa Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Towaroznawstwo Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Zarządzanie i przedsiębiorczość Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologistyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Fizyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Logistyka regionalna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Metody ilościowe w logistyce Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie produkcją i usługami Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Badania marketingowe Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Badania operac yjne w logistyce Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Język obcy 1 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Logistyka militarna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Logistyka systemów bezpieczeństwa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Marketing Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Projektowanie infrastruktury logistycznej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Rachunkowość i finanse Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Statystyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Systemy informatyczne w logistyce Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie projektami Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Zarządzanie wartością Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Controlling logistyczny Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Ekologiczna ocena wyrobów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Ekonomia menedżerska Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Internacjonalizacja przedsiębiorstw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Inżynieria systemów i analiza systemowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Język obcy 2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Logistyka dystrybucji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Logistyka zaopatrzenia i produkcji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Projektowanie procesów i systemów logistycznych 1 Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie rozwojem zrównoważonym Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka i robotyka przemysłowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Efektywność energetyczna w logistyce Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy 3 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Marketing personalny Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Projektowanie procesów i systemów logistycznych 2 Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Proseminarium Proseminarium (60/60) 4 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Zautomatyzowane systemy produkcyjne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Specj.-Logistyka miejska
Lean manufacturing Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Logistyka odpadów komunalnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie przestrzenią miejską Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie transportem miejskim Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Specj.-Transport i spedycja
Bezpieczeństwo w transporcie Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Innowacja w transporcie Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Transport i spedycja w obrocie gospodarczym Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Specj.-Zarządz.log.w przeds.
Lean manufacturing Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Podstawy gospodarki odpadami Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Sieci logistyczne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza rynku Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Automatyczna identyfikacja w łańcuchach dostaw Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Tak
Giełdy elektroniczne dla logistyki Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Tak
Gospodarka magazynowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Grafika inżynierska Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Język obcy 4 Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Logistyka zwrotna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy ekonometrii Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Prognozowanie w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Rynki kapitałowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (60/60) 4 Nie Nie
Techniki CAD Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Zarządzanie wiedzą Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Zarządzanie zmianą Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Specj.-Logistyka miejska
Systemy informacji przestrzennej w administracji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Transport i spedycja
Gospodarka elektroniczna w transporcie i spedycji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Systemy informacji przestrzennej w transporcie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządz.log.w przeds.
Organizacja systemów produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Systemy informacji przestrzennej w transporcie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (360/360) 12 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (75/75) 13 Nie Nie
Specj.-Logistyka miejska
Logistyczna obsługa klienta Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Specj.-Transport i spedycja
Spedycja i transport specjalny Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządz.log.w przeds.
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (30/18) 2 Nie Nie