SylabUZ

Budownictwo
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia budowlana Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Fizyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Geologia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Geometria wykreślna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Język ... Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Mechanika ogólna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
przed. wybieralny - Przedmiot humanistyczny
Komunikacja językowa w praktyce Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Redagowanie pism użytkowych Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Geodezja Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Grafika komputerowa w budownictwie W1/W2/W3/W4 Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Język ... Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Materiały budowlane I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Praktyka geodezyjna Praktyka (12/12) 2 Nie Nie
Rysunek techniczny Projekt (30/18) 1 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (30/18), Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 7 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Język ... Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Materiały budowlane w1/w2 Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Mechanika budowli Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Mechanika gruntów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Metody obliczeniowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy dróg kolejowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Tak Nie
Drogi i ulice - podstawy Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Fundamentowanie Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Język ... Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Komputerowa analiza materiałów i konstrukcji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcje betonowe - podstawy Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Konstrukcje metalowe - podstawy Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Mechanika budowli Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Praktyka budowlana Praktyka (0/0) 4 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
BHP, Ergonomia,/Ochrona własności intelektualnej Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Ekonomika budownictwa Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Hydraulika i hydrologia Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania w1/w2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Konstrukcje betonowe - elementy Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Konstrukcje metalowe - elementy Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Podstawy mostownictwa Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Prawo budowlane Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Technologia robót budowlanych I Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Urbanistyka i architektura Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka budowli Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Instalacje budowlane Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie kosztorysowania w1/w2/w3 Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcje betonowe - obiekty Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Konstrukcje drewniane Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcje metalowe - obiekty Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Konstrukcje zespolone Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Praktyka dyplomowa Praktyka (0/0) 2 Nie Nie
Technologia robót budowlanych IIA/B Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2 Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ogólnouczelniany Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 16 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 10 Nie Nie
Zastosowanie BIM w Budownictwie Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
przed. wybieralny - Przedmiot nauk społecznych
Kobiety w polityce Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Szeroki bliski wschód jako region Wykład (15/9) 1 Nie Nie