SylabUZ

Budownictwo / Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Metody komputerowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Renowacja budynków Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Teoria sprężystości i plastyczności Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Złożone konstrukcje betonowe I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 6 Tak Nie
Złożone konstrukcje metalowe I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 6 Tak Nie
przed. wybieralne - REN (sem. I) A
Architektura i urbanistyka II Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Budownictwo tradycyjne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Detal architektoniczny Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
przed. wybieralne - REN (sem. I) B
Optymalizacja konstrukcji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wzmocnienia podłoża i fundamentów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo energooszczędne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Diagnostyka budowli Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Geodezja inwentaryzacyjna obiektów budowlanych Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Inżynieria konserwatorska Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Komputerowe systemy projektowe Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Modernizacja obszarów zurbanizowanych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Racjonalizacja energii w budynkach Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Technologia robót remontowych i modernizacyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy/Translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 11 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny II Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot nauk społecznych II Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany II Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Wzmacnianie konstrukcji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie