SylabUZ

Ochrona środowiska / Kształtowanie terenów zieleni
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dendrologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Ekofizjografia Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Ekologia krajobrazu Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Projektowanie i urządzanie terenów zieleni Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 9 Nie Nie
Siedliskoznawstwo Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekohydrologia Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Planowanie przestrzenne Wykład (10/6), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (15/9) 2 Nie Nie
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Zbiorowiska roślinne Polski Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Zielne rośliny ozdobne Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekotoksykologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Polityka ochrony środowiska Wykład/Zdalne (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
PW1a - Mikrosatelitarny DNA jako marker genetyczny Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
PW1b - Identyfikacja osobnicza z wykorzystaniem msDNA Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
PW2a - Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
PW2b - Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/27) 4 Nie Nie
Założenia parkowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Choroby roślin ozdobnych i ich zwalczanie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/36) 5 Nie Nie
PW3 - Oferta ogólnouczelniana Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/27) 12 Nie Nie
Szkodniki roślin ozdobnych i ich zwalczanie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie