SylabUZ

Małżeńskie procesy kanoniczne
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kanoniczne materialne prawo małżeńskie Wykład (-/30) 6 Tak Nie
Sakramenty Kościoła a kanoniczny status wiernych pozostających w sytuacjach nieregularnych Wykład (-/10) 2 Tak Nie
Terminologia i aksjologia małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim Wykład (-/10) 2 Tak Nie
Współpraca Państwa i Kościołów w zakresie małżeństwa i jego funkcjonowania Wykład (-/10) 2 Tak Nie
Zadania uczestników procesów małżeńskich Wykład (-/20) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa Wykład (-/30) 6 Tak Nie
Orzecznictwo Trybunału Roty Rzymskiej i trybunałów diecezjalnych w zakresie kanonicznego procesu o nieważność małżeństwa Ćwiczenia (-/20) 4 Nie Nie
Pisma w procesach małżeńskich Ćwiczenia (-/20) 4 Nie Nie
Pozostałe kanoniczne procesy małżeńskie Wykład (-/10) 2 Tak Nie