SylabUZ

Biologia
doktoranckie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bionanotechnologia Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Komunikacja naukowa/ Metody upowszechniania wiedzy o środowisku Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie

Seminarium 1

Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioanalityka w mikroskali/ Nanomateriały w diagnostyce i terapii biomedycznej Wykład (15/-) 2 Tak Nie

Metody analizy teoretycznej w biologii molekularnej/ Projektowanie białek

Wykład (30/-) 4 Tak Nie

Praktyka 1

Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 2 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Entomologia ewolucyjna Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Możliwości zastosowania dendrochronologii w badaniach podstawowych i aplikacyjnych Wykład (30/-) 2 Tak Nie

Seminarium 3

Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Akarologia ewolucyjna Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Migracje ptaków/ Czynniki regulujące liczebność populacji ptaków Wykład (30/-) 2 Tak Nie

Praktyka 2

Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 4 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kierunki zastosowania biotechnologii w biologii/ Mikroflora w organizmie człowieka Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Mechanizm powstawania bólu/ Mechanizm regulacyjny uczucia głodu i sytości Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium 5 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekofizjologia roślin Wykład (30/-) 2 Tak Nie

Praktyka 3

Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 6 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium 7 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Praktyka 4

Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 8 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie