SylabUZ

Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dynamika konstrukcji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Dźwigary powierzchniowe Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Metalowe konstrukcje cienkościenne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Metody komputerowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Teoria sprężystości i plastyczności Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Złożone konstrukcje betonowe I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Złożone konstrukcje metalowe I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania konstrukcji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Fizyka budowli II Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Fundamenty specjalne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcje wsporcze pod maszyny Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Niezawodność i stany graniczne konstrukcji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Stateczność konstrukcji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Złożone konstrukcje betonowe II Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Złożone konstrukcje metalowe II Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
przed. wybieralne - KBI (sem. II)
Budownictwo przemysłowe Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Optymalizacja konstrukcji Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy/Translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Laboratorium specjalistyczne Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 12 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny II Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany II Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (nauki społeczne) Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Tak Nie
przed. wybieralne - KBI (sem.III)
Pomiary geodezyjne w praktyce inzynierskiej Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Renowacja budynków Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Technologia robót remontowych i modernizacyjnych Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Wzmocnienia podłoza i fundamentów Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie