SylabUZ

Inżynieria środowiska
doktoranckie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Planowanie eksperymentu Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Warsztaty metodologiczne Ćwiczenia (15/-) 1 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Warsztaty analityczne (wybieralny) Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Warsztaty metodologiczne Ćwiczenia (15/-) 1 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Warsztaty analityczne (wybieralny) Laboratorium (15/-) 1 Tak Nie
Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Laboratorium (15/-) 1 Tak Nie
Warsztaty metodologiczne Ćwiczenia (15/-) 1 Tak Nie
Wykład monograficzny I Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Ćwiczenia (15/-) 2 Tak Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Warsztaty analityczne (wybieralny) Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Warsztaty metodologiczne Ćwiczenia (15/-) 1 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium doktoranckie Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Warsztaty analityczne (wybieralny) Laboratorium (15/-) 1 Tak Nie
Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Laboratorium (15/-) 1 Tak Nie
Warsztaty metodologiczne Ćwiczenia (15/-) 1 Tak Nie
Wykład monograficzny II Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metody statystycznego opracowania wyników badań Ćwiczenia (15/-) 2 Tak Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Warsztaty analityczne (wybieralny) Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Warsztaty metodologiczne Ćwiczenia (15/-) 1 Tak Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium doktoranckie Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Warsztaty analityczne (wybieralny) Laboratorium (15/-) 1 Tak Nie
Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Laboratorium (15/-) 1 Tak Nie
Wykład monograficzny III Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fakultet dydaktyczny Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny IV Wykład (15/-) 2 Tak Nie