SylabUZ

Budownictwo
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia budowlana Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Fizyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Geologia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Geometria wykreślna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Mechanika ogólna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
przedmiot obieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Geodezja Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Materiały budowlane I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Praktyka geodezyjna Praktyka (12/12) 2 Nie Nie
Rysunek techniczny Projekt (30/18) 1 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (30/18), Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 7 Tak Nie
przedmiot obieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Tak
przed. obieralny - (sem. I)
Grafika komputerowa w budownictwie w1 Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
Grafika komputerowa w budownictwie w2 Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
Grafika komputerowa w budownictwie w3 Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
Grafika komputerowa w budownictwie w4 Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Mechanika budowli Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Mechanika gruntów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Metody obliczeniowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy dróg kolejowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
przedmiot obieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Tak
przed. obieralny - (sem. III)
Materiały budowlane w1 Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Materiały budowlane w2 Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Tak Nie
Drogi i ulice - podstawy Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Fundamentowanie Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Komputerowa analiza materiałów i konstrukcji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcje betonowe - podstawy Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Konstrukcje metalowe - podstawy Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Mechanika budowli Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Praktyka budowlana Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
przedmiot obieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
BHP/Ergonomia/Ochrona własności intelektualnej w1 Wykład (30/18) 2 Nie Nie
BHP/Ergonomia/Ochrona własności intelektualnej w2 Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Ekonomika budownictwa Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Hydraulika i hydrologia Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcje betonowe - elementy Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Konstrukcje metalowe - elementy Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Podstawy mostownictwa Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Prawo budowlane Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Technologia robót budowlanych I Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
przed. wybieralny - Przedmiot humanistyczny
Architektura Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Urbanistyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
przed. obieralny A- (sem. VI)
Komputerowe wspomaganie projektowania w1 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania w2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka budowli Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Instalacje budowlane Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcje betonowe - obiekty Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Konstrukcje drewniane Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcje metalowe - obiekty Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Konstrukcje zespolone Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Praktyka dyplomowa Praktyka (90/90) 2 Nie Nie
Utrzymanie obiektów budowlanych współczesnych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
przed. obieralny B- (sem. VI)
Komputerowe wspomaganie kosztorysowania w1 Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie kosztorysowania w2 Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie kosztorysowania w3 Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
przed. obieralny C- (sem. VI)
Technologia robót budowlanych IIA Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Tak
Technologia robót budowlanych IIB Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
przedmiot obieralny
Laboratorium specjalistyczne Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 14 Nie Tak
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 10 Nie Tak
Wykład monograficzny 1 Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny 2 Wykład (30/18) 2 Nie Tak
przed. obieralny - (sem. VII)
Zastosowanie BIM w Budownictwie w1 Laboratorium (30/18) 1 Nie Tak
Zastosowanie BIM w Budownictwie w2 Laboratorium (30/18) 1 Nie Tak