SylabUZ

Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dynamika konstrukcji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Dźwigary powierzchniowe Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Metalowe konstrukcje cienkościenne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Metody komputerowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Teoria sprężystości i plastyczności Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Złożone konstrukcje betonowe I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Złożone konstrukcje metalowe I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania konstrukcji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Fizyka budowli II Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Fundamenty specjalne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcje wsporcze pod maszyny Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Niezawodność i stany graniczne konstrukcji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Stateczność konstrukcji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Złożone konstrukcje betonowe II Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Złożone konstrukcje metalowe II Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
przed. obieralny - KBI (sem. II)
Budownictwo przemysłowe Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Optymalizacja konstrukcji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
przed. obieralny - KBI (sem.III)
Laboratorium specjalistyczne Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 12 Nie Tak
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 6 Nie Tak
nauki społeczne
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w1 Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Tak Tak
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w2 Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Tak Tak
przed. obieralny A - KBI (sem.III)
Pomiary geodezyjne w praktyce inzynierskiej Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
Renowacja budynków Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
Technologia robót remontowych i modernizacyjnych Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
Wzmocnienia podłoza i fundamentów Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
przed. obieralny B - KBI (sem.III)
Wykład monograficzny 1 Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny 2 Wykład (30/18) 2 Nie Tak
przed.obieralny
Język angielski - translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki - translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Tak
Przedmiot humanistyczny II w1 Wykład (30/30) 3 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny II w2 Wykład (30/30) 3 Nie Tak