SylabUZ

Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej - praktyczne aspekty
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Europejski Fundusz Społeczny Wykład i ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Fundusz Spójności Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Konkurencyjność regionów w Polsce i Unii Europejskiej Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Kontrola finansów europejskich Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Kontrola projektów LRPO Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Planowanie strategiczne w Unii Europejskiej - Strategia Europa 2020 Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Polityka Spójności Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Programowanie rozwoju regionalnego Wykład i ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Seminarium Seminarium (-/5) 2 Nie Nie
System prawny Unii Europejskiej Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Wspieranie przedsiębiorczości priorytetem inicjatyw gospodarczych Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Współfinansowanie rozwoju MSP ze środków strukturalnych UE Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Europejska Współpraca Przygraniczna Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Europejska Współpraca Terytorialna - implikacje dla nowej perspektywy budżetowej UE Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Europejski Fundusz Rolny i Europejski Fundusz Rybacki - instrumenty rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Finanse publiczne w świetle integracji europejskiej Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Fundusze Norweskie i EOG Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy unijnych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodologia przygotowywania projektów miękkich Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy unijnych Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Przedsięwzięcia realizowane ze środków Unii Europejskiej w świetle zamówień publicznych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Seminarium Seminarium (-/10) 2 Nie Nie
Studium wykonalności Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie