SylabUZ

Ochrona środowiska / Ochrona zasobów naturalnych
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biotechnologia w ochronie środowiska Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Ekofizjografia Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Ekologia człowieka Wykład/Zdalne (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Gospodarka łowiecka Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Mikrobiologia środowiskowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/15) 7 Tak Nie
Odnawialne źródła energii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/4) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekohydrologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Fitosocjologia Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Ochrona zwierząt w ogrodach zoologicznych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Planowanie przestrzenne Wykład (10/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (15/9) 3 Nie Nie
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekotoksykologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Gospodarka leśna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Polityka ochrony środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/36) 7 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/27) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Biologia roślin Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Ekologia wód śródlądowych Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Edukacja przyrodnicza Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Ekologia środowiska pracy Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Genetycznie modyfikowane organizmy Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/36) 6 Nie Nie
Praktyczne sposoby ochrony przyrody Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/27) 9 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Markery molekularne Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Systemy informacji przestrzennej Wykład (30/18) 2 Nie Nie