SylabUZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2023/2024)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia i technologie chemiczne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Fizyka Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Historia techniki Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Materiałoznawstwo Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Metrologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy rysunku technicznego Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Psychospołeczne warunki pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropocentryzm w technice Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Ergonomia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Grafika inżynierska Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Informatyka Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Język angielski I Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Komunikacja społeczna w przedsiębiorstwach Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
Mechanika techniczna Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy elektrotechniki i elektroniki Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Prawna ochrona pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza i ocena zagrożeń fizycznych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Ekonomiczne aspekty ergonomii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Ekonomika i organizacja środowiska pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Elementy automatyki Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język angielski II Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Rozwój zawodowy człowieka Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Techniki wytwarzania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza i ocena zagrożeń chemicznych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Elementy statystyki w badaniach inżynierskich Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Język angielski III Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki III Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Mechatronika Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Ocena ryzyka zawodowego Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy konstrukcji maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy zarządzania BHP Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Toksykologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Zadania służby bhp Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
Fizjologia pracy i higiena przemysłowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Gospodarka odpadami Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Język angielski IV Laboratorium (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki IV Laboratorium (30/18) 2 Tak Tak
Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem pracy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka prac służb BHP Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Ochrona środowiska Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium dyplomowe I Seminarium (15/9) 2 Nie Nie
Symulacja procesów decyzyjnych Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Systemy doradcze w BHP Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe I Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo informacji i ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Bezpieczeństwo pracy w przemyśle Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Metody i organizacja szkoleń Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
Metodyka badań ergonomicznych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Ocena ryzyka procesowego Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
Praktyka Praktyka (0/0) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 5 Nie Nie
Środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe II Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Audyt bezpieczeństwa pracy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Ochrona ppoż. i ratownictwo Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Pomoc przedlekarska Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 14 Nie Nie
Rozwiązania urbanistyczne pomieszczeń pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe III Seminarium (90/72) 6 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji Projekt (30/18) 1 Nie Nie