SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

English Philosophy Outside the Isles - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu English Philosophy Outside the Isles
Kod przedmiotu 08.1-WH-UZ-K-EPhOI- 1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek WH - oferta ERASMUS / Kulturoznawstwo
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr Adam Trybus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduction to the philosophical ideas developed by thinkers related to English-speaking countries outside the British Isles.

Wymagania wstępne

none

Zakres tematyczny

This is a companion course to 'Philosophy from the British Isles'. This course aim is to introduce the most fundamental contributions to philosophy made by non-British English-speaking thinkers over the centuries. The time span stretches from the seventeenth century to the first half of the last century. The philosophers covered include: John Winthrop, Roger Williams, Samuel Johnson, Jonathan Edwards, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Withersopoon, G. H. Howison, Josiah Royce, R. W. Emmerson, H. D. Thoreau, Margaret Fuller, John Fiske, Chauncey Wright, W. G. Sumner, C. S. Peirce, William James, John Dewey, Emma Goldman, W. V. O. Quine, Saul Kripke, D. K. Lewis, Ayn Rand, M. Bookchin, John Rawls, Robert Nozick, Hilary Putnam, Peter Singer and Richard Rorty.

Metody kształcenia

Each meeting comprises the following parts:

 1. A general description of a given philosopher or a philosophical system related to the reading assignment for the current meeting.

 2. A presentation given by selected students describing the reading assignment for the current meeting.

 3. A discussion of the ideas presented in 1., 2. and in the reading assignment.

 4. A reading assignment for the next meeting. This will be a text representative of a given philosophical system or a specific philosopher.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

LEARNING OUTCOMES VERIFICATION AND assessment criteria:

Students will be evaluated in relation to each of the parts 1.-4. as follows:

 

 1. General knowledge of the presented philosophical systems (a test at the end of the term).

 2. Student contribution to the preparation of the assigned presentation (evaluation during presentation).

 3. Activity during discussion (evaluation during discussion).

 4. Knowledge of the assigned reading (evaluation during meetings).

 

The final grade is a weighted sum of the above partial grades.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 150 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 150 -
Łącznie 300 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 5 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 5 -
Łącznie 10 -

Literatura podstawowa

Recommended reading:

 1. E. T. Marsoobian et. al (eds), The Blackwell Guide to American Philosophy, Blackwell 2003.

 2. The Problems of Philosophy, B. Russell, various editions

 3. B. Franklin, A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain

 4. C. S. Peirce, Pragmatism as a Principle and Method of Right Thinking

 5. H. D. Thoreau, Resistance to Civil Government

 6. W. James, Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking

 7. M. Bookchin, Spontaneity and Utopia

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-10-2018 10:44)