SylabUZ

Oferta Wydziału Humanistycznego

Semestr rozpoczynający studia

Studia I stopnia
Coaching i doradztwo filozoficzne (semestr zimowy 2016/2017)
Coaching i doradztwo filozoficzne (semestr zimowy 2017/2018)
Coaching i doradztwo filozoficzne (semestr zimowy 2018/2019)
Coaching i doradztwo filozoficzne (semestr zimowy 2019/2020)
Coaching i doradztwo filozoficzne (semestr zimowy 2020/2021)
Coaching i doradztwo filozoficzne (semestr zimowy 2021/2022)
Coaching i doradztwo filozoficzne (semestr zimowy 2022/2023)
Coaching i doradztwo filozoficzne (semestr zimowy 2023/2024)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2016/2017)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2017/2018)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2018/2019)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2019/2020)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2020/2021)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2021/2022)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2022/2023)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2023/2024)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2024/2025)
English studies (semestr zimowy 2024/2025)
Europeistyka i stosunki transgraniczne (semestr zimowy 2016/2017)
Europeistyka i stosunki transgraniczne (semestr zimowy 2017/2018)
Europeistyka i stosunki transgraniczne (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia / Filologia angielska (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia / Filologia angielska (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia / Filologia angielska (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia / Filologia germańska (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia / Filologia germańska (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia / Filologia germańska (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia / Filologia rosyjska (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia / Filologia rosyjska (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia / Filologia rosyjska (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia / Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia / Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia / Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia angielska (semestr zimowy 2019/2020)
Filologia angielska (semestr zimowy 2020/2021)
Filologia angielska (semestr zimowy 2021/2022)
Filologia angielska (semestr zimowy 2022/2023)
Filologia angielska (semestr zimowy 2023/2024)
Filologia angielska (semestr zimowy 2024/2025)
Filologia francuska z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2019/2020)
Filologia francuska z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2020/2021)
Filologia francuska z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2021/2022)
Filologia francuska z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2022/2023)
Filologia francuska z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2023/2024)
Filologia francuska z drugim językiem romańskim (semestr zimowy 2024/2025)
Filologia germańska (semestr zimowy 2019/2020)
Filologia germańska (semestr zimowy 2020/2021)
Filologia germańska (semestr zimowy 2021/2022)
Filologia germańska (semestr zimowy 2022/2023)
Filologia germańska (semestr zimowy 2023/2024)
Filologia germańska (semestr zimowy 2024/2025)
Filologia polska (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia polska (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia polska (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia polska (semestr zimowy 2019/2020)
Filologia polska (semestr zimowy 2020/2021)
Filologia polska (semestr zimowy 2021/2022)
Filologia polska (semestr zimowy 2022/2023)
Filologia polska (semestr zimowy 2023/2024)
Filologia polska (semestr zimowy 2024/2025)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2019/2020)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2020/2021)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2021/2022)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2022/2023)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2023/2024)
Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo (semestr zimowy 2016/2017)
Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo (semestr zimowy 2017/2018)
Filozofia (semestr zimowy 2016/2017)
Filozofia (semestr zimowy 2017/2018)
Filozofia (semestr zimowy 2018/2019)
Filozofia (semestr zimowy 2019/2020)
Filozofia (semestr zimowy 2020/2021)
Filozofia (semestr zimowy 2021/2022)
Filozofia (semestr zimowy 2022/2023)
Filozofia (semestr zimowy 2023/2024)
Filozofia (semestr zimowy 2024/2025)
Historia (semestr zimowy 2016/2017)
Historia (semestr zimowy 2017/2018)
Historia (semestr zimowy 2018/2019)
Historia (semestr zimowy 2019/2020)
Historia (semestr zimowy 2020/2021)
Historia (semestr zimowy 2021/2022)
Historia (semestr zimowy 2022/2023)
Historia (semestr zimowy 2023/2024)
Historia (semestr zimowy 2024/2025)
Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim (semestr zimowy 2016/2017)
Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim (semestr zimowy 2017/2018)
Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim (semestr zimowy 2018/2019)
Kulturoznawstwo (semestr zimowy 2016/2017)
Kulturoznawstwo (semestr zimowy 2017/2018)
Kulturoznawstwo (semestr zimowy 2018/2019)
Kulturoznawstwo (semestr zimowy 2019/2020)
Kulturoznawstwo (semestr zimowy 2020/2021)
Kulturoznawstwo (semestr zimowy 2021/2022)
Kulturoznawstwo (semestr zimowy 2022/2023)
Kulturoznawstwo (semestr zimowy 2023/2024)
Kulturoznawstwo (semestr zimowy 2024/2025)
Lingwistyka stosowana (semestr zimowy 2024/2025)
Literatura popularna i kreacje światów gier (semestr zimowy 2016/2017)
Literatura popularna i kreacje światów gier (semestr zimowy 2017/2018)
Literatura popularna i kreacje światów gier (semestr zimowy 2018/2019)
Literatura popularna i kreacje światów gier (semestr zimowy 2019/2020)
Literatura popularna i kreacje światów gier (semestr zimowy 2020/2021)
Literatura popularna i kreacje światów gier (semestr zimowy 2021/2022)
Literatura popularna i kreacje światów gier (semestr zimowy 2022/2023)
Literatura popularna i kreacje światów gier (semestr zimowy 2023/2024)
Literatura popularna i kreacje światów gier (semestr zimowy 2024/2025)
Politologia. / Relacje międzynarodowe (semestr zimowy 2016/2017)
Stosunki międzykulturowe. (semestr zimowy 2016/2017)
Studia II stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2017/2018)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2018/2019)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2019/2020)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2020/2021)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2021/2022)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2022/2023)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2023/2024)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (semestr zimowy 2024/2025)
English studies (semestr zimowy 2024/2025)
Filologia / Filologia angielska (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia / Filologia angielska (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia / Filologia angielska (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia / Filologia germańska (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia / Filologia germańska (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia / Filologia germańska (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia / Filologia rosyjska (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia / Filologia rosyjska (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia / Filologia rosyjska (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia angielska (semestr zimowy 2019/2020)
Filologia angielska (semestr zimowy 2020/2021)
Filologia angielska (semestr zimowy 2021/2022)
Filologia angielska (semestr zimowy 2022/2023)
Filologia angielska (semestr zimowy 2023/2024)
Filologia angielska (semestr zimowy 2024/2025)
Filologia germańska (semestr zimowy 2019/2020)
Filologia germańska (semestr zimowy 2020/2021)
Filologia germańska (semestr zimowy 2021/2022)
Filologia germańska (semestr zimowy 2022/2023)
Filologia germańska (semestr zimowy 2023/2024)
Filologia germańska (semestr zimowy 2024/2025)
Filologia polska (semestr zimowy 2016/2017)
Filologia polska (semestr zimowy 2017/2018)
Filologia polska (semestr zimowy 2018/2019)
Filologia polska (semestr zimowy 2019/2020)
Filologia polska (semestr zimowy 2020/2021)
Filologia polska (semestr zimowy 2021/2022)
Filologia polska (semestr zimowy 2022/2023)
Filologia polska (semestr zimowy 2023/2024)
Filologia polska (semestr zimowy 2024/2025)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2019/2020)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2020/2021)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2021/2022)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2022/2023)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2023/2024)
Filologia rosyjska (semestr zimowy 2024/2025)
Filozofia (semestr zimowy 2016/2017)
Filozofia (semestr zimowy 2017/2018)
Filozofia (semestr zimowy 2018/2019)
Filozofia (semestr zimowy 2019/2020)
Filozofia (semestr zimowy 2020/2021)
Filozofia (semestr zimowy 2021/2022)
Filozofia (semestr zimowy 2022/2023)
Filozofia (semestr zimowy 2023/2024)
Filozofia (semestr zimowy 2024/2025)
Historia (semestr zimowy 2016/2017)
Historia (semestr zimowy 2017/2018)
Historia (semestr zimowy 2018/2019)
Historia (semestr zimowy 2019/2020)
Historia (semestr zimowy 2020/2021)
Historia (semestr zimowy 2021/2022)
Historia (semestr zimowy 2022/2023)
Historia (semestr zimowy 2023/2024)
Historia (semestr zimowy 2024/2025)
Politologia. (semestr zimowy 2017/2018)
Politologia. / Polityka bezpieczeństwa (semestr zimowy 2016/2017)