SylabUZ

Filologia polska
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język jako archiwum kultury Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język starożytny: łacina z elementami kultury antycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Mity i religie świata Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa i językoznawstwa Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Podstawy public relations Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Socjologia ciała Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych/życie kulturalne miasta i regionu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Eposy świata Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Gramatyka opisowa języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia Wykład (30/-), Konwersatorium (60/-) 7 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Podstawy retoryki Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Poetyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
specjalność: Edytorstwo tradycyjne i sieciowe
Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Zarys historii pisma, książki i typografii Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Nazewnictwo Ziemi Lubuskiej na tle onomastyki ogólnopolskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Sztuka dyskusji i debaty Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Sztuka interpretacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
specjalność: Pisanie kreatywne
Recepcja i oddziaływanie tekstów kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do pisania kreatywnego Wykład (30/-) 4 Tak Nie
specjalność: Nauczycielska
Wprowadzenie do pedagogiki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza i interpretacja dzieła literackiego Konwersatorium (45/-) 3 Nie Nie
Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Gramatyka opisowa języka polskiego (II) Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu i pozytywizmu Wykład (30/-), Konwersatorium (60/-) 8 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Poetyka II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
specjalność: Edytorstwo tradycyjne i sieciowe
Edytorstwo tekstów użytkowych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Grafika użytkowa i infografika Laboratorium (60/-) 3 Nie Nie
specjalność: Pisanie kreatywne
Esej literacki Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język artystyczny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Narratologia Wykład (30/-) 1 Nie Nie
specjalność: Nauczycielska
Śródroczna praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Warsztaty pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty psychologiczne zintegrowane z realizacja praktyk Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia języka polskiego - dzieje budowy i używania języka narodowego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia literatury polskiej: literatura Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego Wykład (30/-), Konwersatorium (45/-) 7 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Kultura języka polskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
specjalność: Edytorstwo tradycyjne i sieciowe
Edytorstwo tekstów literackich Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Projektowanie i obsługa stron WWW Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Redakcja językowa i korekta wydawnicza Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Baśń w literaturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Kultura nie tylko literacka w wypowiedziach Jana Pawła II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
specjalność: Pisanie kreatywne
Czas i przestrzeń Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Fabuła i intryga Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Kreacja bohatera Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
specjalność: Nauczycielska
Dydaktyka literatury i języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Dydaktyka ogólna Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia literatury polskiej: literatura po roku 1939 Wykład (30/-), Konwersatorium (45/-) 7 Tak Nie
Literatura powszechna (do XVIII w.) Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Seminarium licencjackie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka języka polskiego Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 4 Tak Nie
specjalność: Edytorstwo tradycyjne i sieciowe
Redakcja techniczna tekstu Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Skład komputerowy tekstu i digitalizacja dokumentów Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Pdw: Felieton - tradycja i współczesność Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Fenomen mody w języku i kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Językowy savoir-vivre w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Komunikacja międzykulturowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Polska szkoła reportażu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Topografia w literaturze i w kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Wybrane zagadnienia z leksykologii i leksykografii polskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru - Nowe technologie/Internet w tekstach kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
specjalność: Pisanie kreatywne
Warsztaty krytyczno-publicystyczne Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Warsztaty pisania poezji Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Warsztaty pisania prozy Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
specjalność: Nauczycielska
Emisja glosu i kultura języka Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Śródroczna praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej Praktyka (60/-) 3 Nie Nie
Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia literatury polskiej: literatura po roku 1989 Konwersatorium (45/-) 6 Tak Nie
Literatura powszechna (XIX-XXI w.) Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Pragmatyka tekstu Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium licencjackie (II) Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Wiedza o kulturze Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Istoty nadnaturalne w literaturze i kulturze popularnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Literatura w filmie/teatrze - teatr/film w literaturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Polski kalednarz świąteczny i obrzędowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Powieść kryminalna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Stereotyp jako składnik kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak