SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty pisania prozy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty pisania prozy
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-WPP-L-S14_pNadGen0YNI5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
 • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat procesu twórczego i prozatorskich form wypowiedzi. Szczególnie chodzi o poznanie tajników rzemiosła pisarskiego przydatnego w oryginalnej twórczości. Zajęcia mają otworzyć studentów mentalnie i warsztatowo na własną twórczość literacką.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu poetyki.

Zakres tematyczny

 1. Zajęcia organizacyjne (omówienie warunków zaliczenia, przedstawienie zakresu zajęć i literatury).
 2. Warsztat pisarza (język, lektura, rytuały, planowanie).
 3. Pomysł (źródła inspiracji, motyw, konflikt w opowieści).
 4. Anatomia fabuły (szczegółowa struktura fabularna, funkcje opowiadania, czym jest fabuła?, jak utrzymać zainteresowanie czytelnika).
 5. Schemat trzech aktów i łuk ośmiopunktowy.
 6. Scena (scena w prozie, scena akcyjna i reakcyjna).
 7. Przestrzeń.
 8. Wątek poboczny i symboliczny.
 9. Postać – od schematu do istoty.
 10. Siedem technik tworzenia postaci.
 11. Język i dialogi – jak stworzyć iluzję żywej mowy?
 12. Dystans i punkt widzenia (czas narracji, rodzaje punktów widzenia,
 13. Redakcja (pisanie a redagowanie, norma wydawnicza, zapis dialogów).
 14. Publikacja (marketing, rynek wydawniczy, nagrody literackie, czasopisma, prawa autora).
 15. Pisarz jako copywriter.

Metody kształcenia

Analiza tekstów źródłowych, praca indywidualna i grupowa (dyskusja).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • przygotowanie do zajęć
 • aktywność
 • napisanie i przedstawienie drobnych ćwiczeń pisarskich.

Na zaliczenie należy wykonać 60% zadanych ćwiczeń:

 • 60% - ocena dostateczna
 • 70%  - ocena dostateczna plus
 • 80% - ocena dobra
 • 90%  - dobra plus
 • 100% - ocena bardzo dobra

 

Literatura podstawowa

Biel A., Trening kreatywności, Warszawa 2015.

Dąbała J., Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creativewriting, Lublin 2004;

Dunne W., Podręcznik dramatopisarza. Rozwój bohaterów, budowanie scen i historii, tłum. A. Figura i inni, Warszawa 2014.

Handke R., Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008.

Jak zostać pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów, pod red. A. Zawady, Wrocław 2011.

Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki, pod red. A. Gajewskiej, Poznań 2009.

Łysiak W., Perfidia, Valdemar Baldhead, Warszawa 1980.

Seger L., Tworzenie niezapomnianych postaci, Warszawa 2016.

Tkaczyk P., Narratologia, Warszawa 2017.

Watts N., Jak napisać powieść, przeł. i posłowie Ewa Kraskowska, Kraków 1998.

Węcki T., Jak napisać powieść? Najlepszy podręcznik dla pisarzy doświadczonych i początkujących, [brak miejsca wydania] 2019.

Wrycza-Bekier J., Szkoła twórczego pisania: jak zostać autorem bestsellerowych powieści, Gliwice 2011.

Wrycz-Bekier J., Jak napisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę, Warszawa 2006.

Zuckerman A., Jak napisać świetną powieść , tłum. M. Kościuk, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca

Bezubik K., Piszę bo chcę… Poradnik kreatywnego pisania, Będzin  2015.

Bonda K., Maszyna do pisania : kurs kreatywnego pisania, Warszawa 2015.

Chojnacki M., Techniki inspiracji. Trening twórczego myślenia,  Poznań 2004.

Filipiak I., Twórcze pisanie dla młodych panien, Warszawa 1999.

Glensk U., Jak zostać pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów, Warszawa 2011.

Grant-Adamson L., Jak napisać powieść kryminalną. Kraków 1999.

King S. , Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika, tłum. P. Braiter, Warszawa 2008.

Lekcja pisania, red. Monika Sznajderman, Dukla 1998.

Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk 2005.

Swain D. V., Jak pisać żeby publikować, przeł. M. Burdzy-Barrington, Warszawa 2010.

Tokarczuk O., Opowiadania bizarne, Kraków 2020.

Vogler Ch., Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Warszawa 2018.

Wejdź w konwencję!: podręcznik kreatywnego pisania, pod red. M. Marzec-Jóźwickiej, Lublin 2019.

Wiszniewski A., Sztuka pisania, Katowice  2003.

Witek R., Hałucha M., Tresura pióra: kurs kreatywnego pisania, wymyślania i fantazjowania, Warszawa 2017.

 

 

Wykaz lektur może być uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe wskazane wcześniej przez prowadzącego

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Grabias - Banaszewska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 15:33)