SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie i obsługa stron WWW - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie i obsługa stron WWW
Kod przedmiotu 11.0-WE-FiPlD-WWW-2-L-S14_genAR7T0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jarosław Wagner
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia statycznych stron internetowych oraz zarządzania dynamicznymi stronami WWW. Nabycie przez studentów umiejętności doboru oraz instalacji i konfiguracji systemów CMS. Zapoznanie z różnymi formami udostępniania w sieci własnych zasobów typu blogi, podcasty, fotoblogi, wideoblogi i inne.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności obsługi komputera i systemu operacyjnego MS Windows / Linux oraz sieci Internet.

Zakres tematyczny

Struktura i znaczniki języka XHTML; elementy struktury XHTML; umieszczanie animacji i innych elementów stron; formatowanie tekstu; tworzenie formularzy i pola edycji; pozycjonowanie elementów stron; arkusze stylów CSS; układ strony oparty na arkuszach stylów CSS; techniki CSS; konstruowanie dostępnych stron internetowych zgodnych z WCAG i wymaganiami W3C; wykorzystanie CMSów do realizacji własnych projektów stron; grafika stron internetowych, jej optymalizacja i tworzenie galerii internetowych; tworzenie tekstowych katalogów zbiorów; umieszczanie stron w Internecie.

 • Budowa i działanie stron WWW. Podstawowe informacje dotyczące zasad projektowania oraz zarządzania serwisem internetowym.
 • Struktura i znaczniki języka HTML/XHTML; elementy struktury HTML/XHTML
  1. Znaczniki HEAD. Opis i znaczenia nagłówka strony internetowej, prezentacja podstawowych znaczników niezbędnych dla wyszukiwarek oraz przeglądarek internetowych.
  2. Formatowanie czcionek. Bloki zarządzające formatowaniem czcionek.
  3. Hiperłącza. Sposoby łączenia pojedynczych stron w całą witrynę internetową, integrowanie różnych dokumentów ze strukturą strony.
  4. Grafika i multimedia. Znaczniki odpowiedzialne za poprawne wyświetlanie elementów graficznych oraz dodawanie szeroko pojętych plików multimedialnych do witryny internetowej.
  5. Tabele. Istota budowy stron opartych o tabele.
  6. Ramki. Budowa struktury stron WWW bazujących na ramkach oraz pływających ramkach.
  7. Formularze. Konstruowanie formularzy umożliwiających wysyłanie informacji ze strony WWW na komputer administratora serwisu.
  8. Wypunktowania. Tworzenie oraz modyfikacja list numeracyjny oraz wypunktowań na stronach WWW.
 • CSS. Tworzenie oraz zarządzanie witryną poprzez kaskadowe arkusze stylów.
 • Warstwy. Zarządzanie stronami WWW z poziomu warstw.

Wprowadzenie do systemów Content Managment System. Zasada działania, wymagania systemowe systemów CMS. Kryteria wyboru systemów CMS. Bezpieczeństwo danych oraz metody archiwizacji internetowych baz danych. Wybór planów hostingowych. Zakładanie i zarządzanie kontem hostingowym. Instalacja i konfiguracja systemów CMS - portali WWW, for dyskusyjnych, blogów, galerii zdjęć, grup dyskusyjnych, systemów Wiki, systemów ankietowych. Zarządzanie projektami medialnymi na przykładzie oprogramowania typu opensource. Zasady zarządzania relacjami z klientami, kontaktami oraz listami mailingowymi.

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej. Pokaz, demonstracja, praca z książką (samodzielne korzystanie z multimedialnych kursów online: blended learning oraz e-learning), metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane trzema sposobami: poprzez systematyczną kontrolę wykonania zadań przewidzianych programem, przygotowaniem projektu strony internetowej oraz końcowego kolokwium praktycznego z zakresu obsługi wybranego systemu CMS i języka programowania stron WWW.

Laboratoria

 • Zaliczenie laboratoriów: warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów wszystkich ocenianych elementów.

Ocena końcowa

 • Ocena końcowa jest oceną z laboratorium (średnia arytmetyczna wszystkich ocen cząstkowych).

Literatura podstawowa

 • Robbins J. N., Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice, Gliwice  2008.
 • Schultz D., Cook C, HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Gliwice 2008.
 • Kasperski M., Boguska-Torbicz A., Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Gliwice 2008.
 • Bell M., Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW: podręcznik webmastera, Gliwice 2013.
 • Frankowski P., CMS: jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Gliwice 2007.
 • Frankowski P., Joomla! Podręcznik administratora systemu, Gliwice 2008.
 • Howil W., CMS. Praktyczne projekty, Gliwice 2007.
 • Wrotek W., WordPress: ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2012.
 • Crowder D., Crowder R., Tworzenie stron WWW. Biblia, Helion 2002
 • Lemay L., Tyler D., HTML 4. Vademecum profesjonalisty, Wydanie II, Helion 2001
 • Pfaffenberger B., Karow B., HTML 4. Biblia, Helion 2001
 • Gajda W., HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Helion 2007

Literatura uzupełniająca

 • Castro E., Po prostu HTML 4., Wydanie III, Helion 2003
 • Danowski B., ABC tworzenia stron WWW, Helion 2003
 • Nielsen J., Funkcjonalność stron WWW : 50 witryn bez sekretów, Gliwice 2006.
 • Pieszczek S., Joomla! 2.5. Praktyczny kurs, Gliwice 2013.
 • Shreves R., Mambo: tworzenie, edycja i zarządzanie stroną, Gliwice, 2007.
 • Tomlinson T.,  VanDyk J., Drupal 7: zaawansowane programowanie, Gliwice 2011.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności edytorstwo tradycyjne i sieciowe.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 14:11)