SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Social Philosophy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Social Philosophy
Kod przedmiotu 08.1-WH-UZ-F-SPh-1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek WH - oferta ERASMUS / Filozofia
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with the basic problems of social philosophy. Presentation of the historical development of social ideas and doctrines and such issues as freedom, justice, social contract and common good.

Wymagania wstępne

Non

Zakres tematyczny

Ancient sources of social philosophy. Modern concepts of states. Natural and common law. Concept of the state of nature according to Locke and Hobbes. Mill's idea of freedom. Marxism and socialism. Popper's theory of open society. History and development of civil society. Capitalism in the perspective of Ayn Rand. Debate between liberals and communitarians. Social science of the Catholic Church.

Metody kształcenia

Discussion, text analysis

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Attendance, test

Literatura podstawowa

Kymlicka, Will  (2001). Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford University Press.

Miller, David (2003) Political Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Simmons, A. J.  (2007) Political Philosophy. Oxford University Press.

Swift, A.  (2006) Political Philosophy: A Beginner’s Guide for Students anWolff, J. An Introduction to Political Philosophy. Polity.

 

 

Literatura uzupełniająca

Stuart Mill. (1963-1991) Collected Works of John Stuart Mill, ed. J.M. Robson. Routledge and Kegan Paul.

Rawls, John. (1971) Theory of Justice, Harvard University Press.

Pangle, Thomas L. (1988), The Spirit of Modern Republicanism, Chicago: University of Chicago Press.

Ashcraft, Richard. (1986), Revolutionary Politics and Locke's "Two Treatises of Government", Princeton University Press.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Szczap (ostatnia modyfikacja: 06-05-2018 09:07)