SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnostyka pojazdów samochodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnostyka pojazdów samochodowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-07_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z możliwościami diagnozowania pojazdów samochodowych za pomocą metod z wykorzystaniem aparatury i metodami bez przyrządów. Poznanie kryteriów oceny poprawności działania podzespołów pojazdu, algorytmów diagnozowania oraz zapoznanie się z nowoczesną aparaturą diagnostyczną.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, budowy pojazdów, teorii ruchu, informatyki i metrologii. 

Zakres tematyczny

Wykład

1. Diagnostyka silnika

Zakres i metody diagnozowania układu rozrządu, układu chłodzenia oraz układu smarowania. Podstawy wykorzystania metod wibroakustycznych do kompleksowej diagnostyki silnika spalinowego.

2. Diagnostyka układów zasilania silników ZI, ZS, LPG i CNG

Zakres i metody diagnozowania różnych układów zasilania.  Analiza składu spalin dla silników ZI. Analiza zadymienia dla silników ZS.

3. Diagnostyka wyposażenia elektrycznego.

4. Diagnozowanie układu zasilania w energie elektryczna:

- diagnostyka źródeł energii elektrycznej w pojeździe (akumulator, prądnica, alternator),

- diagnostyka odbiorników energii elektrycznej (obwodu rozruchowego, układu oświetlenia).

5. Diagnostyka układów zapłonowych.

Układy zapłonowe klasyczne i  elektroniczne. Możliwości diagnozowania nowoczesnych układów zapłonowych w tym cewek, świec zapłonowych. Oscyloskopowe metody diagnostyczne.

6. Diagnostyka układu jezdnego i zawieszenia pojazdów samochodowych

Budowa i działanie układu jezdnego i zawieszenia,  zakres i metody diagnozowania układu zawieszenia.

7. Diagnostyka układu kierowniczego

Budowa i działanie układu kierowniczego, metody i przyrządy diagnostyczne , kontrola geometri układu, diagnozowanie układów wspomagania.

8. Diagnostyka układów hamulcowych

Budowa i działanie układów hamulcowych pneumatycznych i hydraulicznych, diagnostyka mechanizmów uruchamiających, wspomagających oraz wykonawczych, ocena sprawności i skuteczności działania układu hamulcowego za pomocą przyrządów.

9. Diagnostyka układu napędowego

Budowa i działanie układu napędowego, przedstawienie ogólnych parametrów diagnostycznych (moc na kołach, droga wybiegu, zużycie paliwa), diagnostyka elementów układu przeniesienia napędu (sprzęgła, skrzyni biegów, wału napędowego oraz mostu napędowego) i poznanie przyrządów do ich diagnostyki.

10. Diagnostyka pokładowa OBD

Przedstawienie podstawowych określeń i ogólnych zasad działania systemów OBD.  Przedstawienie specyfikacji informacji diagnostycznej w systemach OBD (monitory systemu diagnostyki pokładowej, komunikacja w systemie diagnostyki pokładowej), diagnostyka pokładowa innych zespołów pojazdu.

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Diagnostyka układów zasilania silników ZI oraz ZS.

Zakres i metody diagnozowania  układów zasilania (układów klasycznych i nowoczesnych - wtryskowych). Budowa i zasada działania przyrządów diagnostycznych - analizatorów spalin oraz dymomierzy, kryteria oceny stanu układu zasilania w oparciu o uzyskane wyniki badań.

2. Diagnostyka układów zasilania silników LPG i CNG

Podstawy budowy i działania układów klasycznych mieszalnikowych oraz nowoczesnych systemów wtrysku gazu, metody diagnozowania  oraz kryteria oceny sprawności ich funkcjonowania.

3. Diagnostyka układów i elementów wyposażenia elektrycznego i oświetlenia pojazdów.

Diagnozowanie źródeł energii elektrycznej (alternator, regulator napięcia, akumulator) i odbiorników  (rozrusznik, świece żarowe). Rodzaje oświetlenia pojazdów,  metody i przyrządy do ich diagnozowania.

4. Diagnostyka zawieszenia pojazdów samochodowych i układu jezdnego

Zapoznanie z metodami badań Boge i Eusama oraz z budową i działaniem urządzeń pomiarowych: wyważarka do kół, urządzenie do badania amortyzatorów (funkcja sprawności i funkcja osłuchiwania), podnośnik z szarpakiem, płyty najazdowe do badania sprawności zawieszenia.

Przeprowadzenie badania sprawności amortyzatorów na stanowisku.

5. Diagnostyka układu kierowniczego oraz sprawdzenie geometrii.

Praktyczne zapoznanie się ze sposobem kontroli geometrii kół przy pomocy optyczno-mechanicznego przyrządu.

6. Diagnostyka układów hamulcowych hydraulicznych

Praktyczne zapoznanie się z metodami diagnozowania układów hamulcowych. Badania trakcyjne i stanowiskowe: metoda quasistatyczna (stanowisko rolkowe), metoda dynamiczna (stanowisko płytowe).Diagnostyka układów hamulcowych pneumatycznych.

  Diagnostyka systemów wspomagających układy hamulcowe - układ ABS.

7. Kontrola działania układów pojazdu z wykorzystaniem układu diagnostyki pokładowej OBD.

Zapoznanie się z budową i działaniem układów diagnostycznych w systemie OBD stosowanych w pojazdach na wybranym przykładzie. Zapoznanie z budową uniwersalnego urządzenia diagnostycznego CDF-1. Przeprowadzenie diagnozowania układu przez złącze OBD metodą kodów wysyłanych przez lampkę MIL oraz przy pomocy urządzenia CDF-1. Zapoznanie z pozostałymi  możliwościami diagnozowania uszkodzeń i poprawności funkcjonowania poszczególnych zespołów pojazdu przez złącze OBD z wykorzystaniem urządzenia CDF-1.

 

 

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z wykorzystaniem fachowej literatury.

Laboratorium – praktyczna realizacja zagadnień przedstawionych na wykładzie z zastosowaniem aparatury diagnostycznej w laboratorium oraz na Stacji Kontroli Pojazdów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenia na podstawie ocen z kolokwium i  końcowego egzaminu z materiału przedstawionego na wykładzie.

Laboratorium - zaliczenie na podstawie ocen ze sprawdzianów oraz  wykonanych i terminowo złożonych sprawozdań.

Literatura podstawowa

 

 1. Merkisz Jerzy, Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
 2. Madej Henryk, Diagnozowanie uszkodzeń mechanicznych w silnikach, spalinowych maskowanych przez elektroniczne urządzenia sterujące, Katowice ; Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009.
 3. Kolanek Czesław, Diagnostyka współczesnych silników spalinowych., Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1996.
 4. Orzełowski Seweryn, Badania pojazdów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
 5. Bocheński Czesław, Badania kontrolne pojazdów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
 6. Kierdorf Bruno, Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989
 7. Bocheński Czesław, Diagnostyka silników wysokoprężnych., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1986
 8. Trzeciak  Krzysztof, Diagnostyka samochodów osobowych Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Lotko Wincenty, Górski Krzysztof, Laboratorium diagnostyki pojazdów : Radom, Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2005. 

 2. Kierdorf Bruno, Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989.
 3. Bocheński Czesław, Diagnostyka silników wysokoprężnych., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1986.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 22-05-2018 11:31)