SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Elektrotechnika i elektronika Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Inżynieria wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Matematyka I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Mechanika techniczna Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Nauka o materiałach I Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Ochrona przed korozją Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Rysunek techniczny Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka i robotyka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Inżynieria wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA I Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWorks I Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Matematyka II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Nauka o materiałach II Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Wytrzymałość materiałów I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bazy danych Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Dynamika maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Eksploatacja maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Fizyka Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Informatyka w zastosowaniach inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy I - 01 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Języki programowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Maszynoznawstwo Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Metrologia i systemy pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Techniczne środki automatyzacji procesów wytwórczych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Technologiczne systemy transportu i magazynowania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Teoria maszyn i mechanizmów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ergonomia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Język obcy I - 02 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy II - 01 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Maszyny cieplne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Tak
Mechanika płynów I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Podstawy mechatroniki Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 6 Nie Nie
Termodynamika techniczna Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Układy napędowe maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Tak
Wybrane metody sterowania układami mechanicznymi Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 5 Tak Tak
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (60/0) 0 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów II Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 5 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elementy organizacji zakładów usługowo-wytwórczych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Filozofia zarządzania Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Język obcy II - 02 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD II Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA II Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWorks II Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie wytwarzania AlphaCAM Laboratorium (45/27) 4 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie wytwarzania CATIA Laboratorium (45/27) 4 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie wytwarzania SprutCAM Laboratorium (45/27) 4 Nie Tak
Mechanika płynów II Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Oprzyrządowanie technologiczne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Podstawy programowania obrabiarek CNC Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Podstawy technologii budowy maszyn Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Reologia techniczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Technologia montażu i demontażu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Zarządzanie personelem Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Zarządzanie środowiskiem i ekologia Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i utrzymanie ruchu
Automatyzacja procesów produkcyjnych i montażu Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Diagnostyka maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Inżynieria jakości Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Modelowanie i symulacja procesów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Niezawodność maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Projekt przejściowy I Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Systemy pomiarowe w automatyce Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Układy sterowania maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Utrzymanie ruchu w procesach produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Wybrane układy napędowe maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Eksploatacja maszyn
Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Kształtowanie technologicznej i eksploatacyjne warstwy wierzchniej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Pneumatyczne i hydrauliczne układy sterowania maszyn Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Procesy obróbki powierzchniowej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Procesy obróbkowe i oprzyrządowanie w produkcji i eksploatacji maszyn Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Wybrane zagadnienia technologii budowy maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Wybrane zagadnienia z obróbki skrawaniem Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Wykorzystanie technik komputerowych w eksploatacji Laboratorium (45/27) 5 Nie Nie
Konstrukcja i eksploatacja pojazdów
Alternatywne układy napędowe pojazdów Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Budowa pojazdów samochodowych Wykład (45/27), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 7 Tak Nie
Ekologiczne aspekty motoryzacji Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Elektrotechnika i mechatronika samochodowa Wykład (30/18), Laboratorium (45/27) 5 Tak Nie
Materiałoznawstwo motoryzacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Silniki pojazdów samochodowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Teoria ruchu pojazdów samochodowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcyjno-menadżerska
Metodologia projektowania technicznego Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Problematyka przedsiębiorczości Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
Projektowanie przekładni mechanicznych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Technologiczne aspekty projektowania maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Wybrane zagadnienia projektowania maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Zarządzanie projektami Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Maszyny i urządzenia wiertnicze
Aspekty ekologiczne działalności wydobywczej Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Automatyzacja maszyn wydobywczych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Maszyny wydobywcze Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 5 Tak Nie
Podstawy geologii w przemyśle wydobywczym Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy technologii eksploatacji złóż Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Projekt przejściowy I Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn wydobywczych Wykład (30/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Zarządzanie procesami wydobywczymi Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Mechatronika
Eksploatacja układów mechatronicznych w automatyce Wykład (0/9), Laboratorium (0/9) 2 Nie Tak
Fotonika Wykład (0/9), Laboratorium (0/9) 2 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Laboratorium (0/18) 3 Nie Nie
Metody sztucznej inteligencji Wykład (0/18), Laboratorium (0/18), Projekt (0/9) 5 Nie Nie
Przetwarzanie, identyfikacja i analiza sygnałów Wykład (0/9), Laboratorium (0/9) 3 Nie Nie
Systemy wykonawcze, sensoryczne i urządzenia pomiarowe w automatyce Wykład (0/18), Laboratorium (0/9), Projekt (0/18) 5 Nie Nie
Układy napędowe w mechatronice Wykład (0/18), Laboratorium (0/18) 5 Tak Nie
Technologia maszyn
Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWORKS Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Modelowanie i symulacja procesów technologicznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Obróbka plastyczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Odlewnicze procesy technologiczne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Procesy obróbki skarawaniem i obrabiarki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarkach CNC Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i utrzymanie ruchu
Eksploatacja i remont urządzeń technicznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Metody i narzędzia robotyzacji Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Narzędzia optymalizacji inżynierskiej Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Projekt przejściowy II Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Zautomatyzowany transport technologiczny i magazynowanie Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Eksploatacja maszyn
Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Technologia napraw i remontów Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Utrzymanie naszyn i urządzeń w stanie zdatności Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z eksploatacji maszyn Projekt (30/18) 1 Nie Nie
Konstrukcja i eksploatacja pojazdów
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Projekt (15/9) 1 Nie Tak
Diagnostyka pojazdów samochodowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Eksploatacja pojazdów samochodowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Elementy rzeczoznawstwa samochodowego Projekt (15/9) 1 Nie Tak
Podstawy komputerowego wspomagania projektowania pojazdów Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Stanowiskowe badania samochodów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Technologia napraw samochodów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Konstrukcyjno-menadżerska
DMU-CATIA Laboratorium (60/36) 4 Nie Tak
Ekologiczne aspekty projektowania Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Ergonomia w projektowaniu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
MDT Laboratorium (60/36) 4 Nie Tak
Modelowanie i symulacja w projektowaniu Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
T-Flex Laboratorium (60/36) 4 Nie Tak
Zagadnienia komunikacji w projektowaniu Projekt (30/18) 1 Nie Nie
Maszyny i urządzenia wiertnicze
Normatywy prawne w przemyśle wydobywczym Wykład (15/-), Projekt (15/-) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Projekt przejściowy II Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/-) 3 Nie Nie
Systemy pomiarowe w przemyśle wydobywczym Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Utrzymanie ruchu w procesach wydobywczych Wykład (30/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Zasilanie i napędy elektryczne Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Mechatronika
Elektromechaniczne elementy mechatroniki Wykład (0/9), Laboratorium (0/18) 3 Nie Nie
Normalizacja i prawo w technice Wykład (0/9) 1 Nie Tak
Organizacja procesów przemysłowych Wykład (0/9) 1 Nie Tak
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Roboty i manipulatory Wykład (0/9), Laboratorium (0/9), Projekt (0/9) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (0/54) 3 Nie Nie
Sieci przemysłowe i systemy czasu rzeczywistego Wykład (0/9), Projekt (0/9) 1 Nie Tak
Systemy wizyjne Wykład (0/9), Projekt (0/9) 1 Nie Tak
Układy sterowania w automatyce przemysłowej-PLC Wykład (0/18), Laboratorium (0/18) 4 Tak Nie
Technologia maszyn
Kontrola procesów technologicznych Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Tak
Obróbka cieplna i powierzchniowa Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Projekt technologiczny Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Spawalnictwo Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Tak