SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 08.3-WH-ZDP-PRA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 90 6 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Skierowanie oraz zatwierdzenie miejsca praktyk.

Zakres tematyczny

Według wytycznych instytucji przyjmującej praktykanta.

Metody kształcenia

zajęcia praktyczne w instytucji

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w dzienniku praktyk i opinia przyjmującego praktykanta.

Literatura podstawowa

wg uznania instytucji przyjmującej praktykanta

Literatura uzupełniająca

wg uznania instytucji przyjmującej praktykanta

Uwagi

Możliwe zwolnienie z praktyki z powodu aktualnej pracy zawodowej lub po jej zakończeniu


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)