SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria literatury
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGD-TL-Ć-S14_pNadGenWZNWK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem ćwiczeń jest dostarczenie narzędzi pojęciowo-analitycznych do analizy narratologicznej tekstów, również w odniesieniu interdyscyplinarnym.

Wymagania wstępne

orientacja w podstawach dyskursu literaturoznawczego, znajomość podstawowej terminologii literaturoznawczej w języku niemieckim

Zakres tematyczny

  • figury literackie: doświadczenie – poznanie – przestrzeń
  • przestrzeń: semantyzacja i graniczność
  • narrator, techniki, schematy narracyjne
  • budowa napięcia w dziele literackim

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, opis klasyfikujący, dyskusja z wyeksponowaniem ujęcia krytycznego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Müller-Funk, Wolfgang, Kulturtheorie, Tübingen 2006.

Jahraus, Oliver, Literaturtheorie. Theoretische und methodische Grundlagen der Literaturwissenschaft, Tübingen/Basel 2004.

Schroer, Markus, Räume, Orte, Grenzen, Frankfurt (M.) 2006.

Martinez, Matias/Scheffel, Michael (Hg.), Einführung in die Erzähltheorie, 6. Aufl. München 2005.

Literatura uzupełniająca

Bogdal, Klaus-Michael, Neue Literaturtheorien. Eine Einführung. Opladen 1997.

Brackert, Helmut  / Stückrath, Jörn, Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs, Reinbek b. Hamburg 41996.

Stanzel, Franz K., Theorie des Erzählens, 7. Aufl., Göttingen 2001.

Wagner, Karl (Hg.): Moderne Erzähltheorie, Wien 2002.

Uwagi

Program opracował dr hab. Paweł Zimniak.


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 18:58)