SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie narzędzi controllingowych w produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie narzędzi controllingowych w produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-D-18_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest nabycie umiejętności projektowania narzędzi controllingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii. Rachunek kosztów dla inżynierów.

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące treści:

Narzędzia controllingu strategicznego. Narzędzia controllingu operacyjnego. Etapy wdrażania. Analiza oceny efektów wdrożenia narzędzi controllingowych. Zastosowanie narzędzi informatycznych w narzędziach controllingowych.

W ramach projektu studenci projektują narzędzie controllingowe dla obszaru przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt i referat wykonywany w grupach 2-3 osobowych. Metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych, przygotowania referatu i przygotowania sprawozdania z projektu.

Literatura podstawowa

Foremna-Pilarska M., Controlling: narzędzia i struktury, PWE, Warszawa 2015.

Świderska G. K., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.

Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Chomuszko M., Controlling procesów: jak wdrożyć?, PWN, Warszawa 2010.

Sierpińska M., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wizja Press & IT, Warszawa 2006.

Janczyk-Strzała E., Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008.

Foremna-Pilarska M., Budżetowanie i controlling w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 21:22)