SylabUZ

Zarządzanie i inżynieria produkcji
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metody i techniki zarządzania produkcją Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Organizacja systemów produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy metodologii badań naukowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Programowanie obiektowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium problemowe Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
Systemy wspomagania decyzji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Technologie internetowe w logistyce Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie projektem i innowacjami Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Zintegrowane systemy zarządzania Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Inżynieria jakości
Modelowanie i symulacja w procesach produkcyjnych Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Planowanie doświadczeń (DoF) Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (90/54) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (45/27) 3 Nie Nie
Sterowanie jakością Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Techniki Cax w inżynierii produkcji Laboratorium (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Technologiczność a jakość wyrobu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie logistyczne
Inżynieria procesów logistyki produkcji Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Inżynieria procesów logistyki zaopatrzenia Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Metody ilościowe w logistyce Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (90/54) 5 Nie Nie
Projektowanie narzędzi controllingowych w produkcji Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Reinżynieria procesów w logistyce Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (45/27) 3 Nie Nie
Zarządzanie produkcją i usługami
Badanie metod i czasu pracy Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
CAE Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Optymalizacja przepływu produkcji Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (90/54) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (45/27) 3 Nie Nie
Zaawansowane techniki CAD Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Inżynieria jakości
Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie projakościowe Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (45/27) 3 Nie Nie
Zaawansowane techniki zarządzania jakością Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Zarządzanie logistyczne
Inżynieria procesów logistyki dystrybucji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Modelowanie i symulacja procesów logistycznych w transporcie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie systemów magazynowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (45/27) 3 Nie Nie
Zarządzanie produkcją i usługami
Harmonogramowanie procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie dla montażu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Restrukturyzacja procesów produkcyjnych i usługowych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (45/27) 3 Nie Nie