SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne
Kod przedmiotu 11.3-WZ-ZarzP-TI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Tomasz Łagutko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozpoznawanie technik informacyjnych we współczesnym świecie w szczególności obsługa podstawowych programów biurowych. Umiejętność formatowania w edytorze tekstów, obsługa arkuszy kalkulacyjnych w szczególności w zadaniach związanych z finansami. Umiejętność tworzenia ankiet on-line. Umiejętność projektowania prostych stron internetowych. Zaznajomienie ze specyfiką przetwarzania danych w chmurze oraz współdzielenia dokumentów.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Podstawowa umiejętność korzystania z Internetu.

Zakres tematyczny

Podstawowe techniki informatyczne i informacyjne. Zasady przygotowywania pac dyplomowych do druku. Umiejętność tworzenia formuł w arkuszu kalkulacyjnym. Projektowanie wybranych dokumentów księgowych w arkuszu kalkulacyjnym. Przygotowywanie formularzy ankiet on-line. Tworzenie prostych dynamicznych stron internetowych. Przetwarzanie informacji w chmurze. Obsługa aplikacji za pomocą urządzeń przenośnych.

Metody kształcenia

Prezentacja programu w postaci pokazu multimedialnego. Pracą studenta przy stanowisku komputerowym. Metoda projektu. Praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prawidłowe wykonanie zadań z edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, formularzy oraz stworzenie dynamicznej strony internetowej.

Literatura podstawowa

  1. Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Wydanie II zmienione, Wydawnictwo Aspra, Warszawa
  2. Lamont I., 2016, Google Drive and Docs in 30 Minutes (2nd Edition), I30 Media Corporation
  3. Schmidt E., Rosenberg J., 2016, Jak działa Google, Wydawnictwo Insignis
  4. Wróblewski P., 2016, Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjał darmowych narzędzi, Helion, Gliwice
  5. Szmit M., 2003, Informatyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

  1. Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu: techniki, narzędzia, i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
  2. Maciejowski T., Firma w Internecie: budowanie przewagi konkurencyjnej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  3. Materska K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy = Information in the knowledge-based organizations, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2007.
  4. Siewko M., Człowiek w pajęczynie: Internet jako zjawisko kulturowe, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Tomasz Łagutko (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 19:56)