SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW4a - Biotechnologia żywności probiotycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW4a - Biotechnologia żywności probiotycznej
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTP-Bt.żyw.p-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z tematyką żywności produkowanej przez mikroorganizmy probiotyczne, o wykorzystaniu bakterii probiotycznych w produkcji żywności.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii, biotechnologii, chemii.

Zakres tematyczny

Mikroorganizmy zaliczane do organizmów probiotycznych. Charakterystyka najważniejszych mikroorganizmów probiotycznych. Metabolity bakterii mlekowych. Produkcja fermentowanych produktów mlecznych. Produkcja fermentowanych produktów mięsnych. Produkcja fermentowanych produktów roślinnych. Produkcja probiotyków i kultur starterowych.

Metody kształcenia

Podająca (wykład)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej. Pięć pytań otwartych - 60 minut. Pozytywny wynik - uzyskanie minimum 60% pkt.

Literatura podstawowa

 

 

  1. Ratajczak K., Piotrowska-Cyplik A.: 2017. Metabolity bakterii kwasu mlekowego i ich zastosowanie w przemyśle. Postępy mikrobiologii, 56, 4, 416-421.
  2. Cegiełka A., Masłowska K. A.: 2009. Możliwości zastosowania bakterii probiotycznych w przetwórstwie mięsa, Medycyna Weterynaryjna, 65, 11, 735 – 738.
  3. Krajewska-Kamińska E., Śmietana Z., Bohdziewicz K.: 2007. Bakterie probiotyczne w produkcji żywności. Przemysł Spożywczy, 61, 5, 36 – 41.
  4. Polak E.: 2001. Zastosowanie pro- i prebiotyków w lodach. Przemysł Spożywczy, 55, 3, 22 – 23.
  5. Szydłowska A., Kołożyn-Krajewska D.: 2010. Zastosowanie bakterii potencjalnie probiotycznych do fermentacji przecieru z dyni. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 73, 6, 109 – 119.
  6. Toczek K, Glibowski P.: 2015. Bakterie probiotyczne w żywności- nowe kierunki stosowania, Przemysł Spożywczy, 69, 3, 42 – 45.
  7. Trząskowska M., Kołożyn-Krajewska D.: 2010.Fermentowany sok marchwiowy z dodatkiem bakterii potencjalnie probiotycznych. W: Probiotyki w żywności. Wydział Nauk PTTŻ, Kraków, 161 – 180.
  8. Zmarlicki S.: 2010. Mleczne napoje fermentowane wybrane aspekty zdrowotne. Przemysł Spożywczy, 64, 4, 30 – 33

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 11:52)