SylabUZ

Biotechnologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 7 Tak Nie
Fizyka dla przyrodników Wykład (10/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Inżynieria bioprocesowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Matematyka dla przyrodników Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Podstawy biologii Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy biotechnologii Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Prakseologia Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Biofizyka Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Biotechnologia ogólna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Chemia organiczna Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Fizjologia roślin Wykład (10/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Metodologia pracy doświadczalnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
PW1a - Modelowanie matematyczne Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW1b - Metody numeryczne w biotechnologii Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW2a - Technologie bioproduktów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW2b - Podstawy biotechnologii przemysłowej Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW3a -Bioaktywne toksyny Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
PW3b - Zwierzęta wykorzystywane w biotechnologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia 1 Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Chemia fizyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Fizjologia zwierząt Wykład (10/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Genetyka ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia z elementami immunologii Wykład (25/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
PW4a - Biotechnologia żywności probiotycznej Wykład (30/-) 2 Nie Nie
PW4b - Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży Wykład (30/-) 2 Nie Nie
PW5a - Biologiczne bazy danych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW5b - Profilowanie genomów i transkryptomów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Enzymologia ogólna Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Genetyka molekularna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia przemysłowa Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Molekularna organizacja komórki Wykład (25/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
PW6a - Analiza instrumentalna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
PW6b - Elementy analizy chemicznej Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioetyka Wykład (5/-) 1 Nie Nie
Genetycznie modyfikowane organizmy Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
PW10a - Zarządzanie jakością w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW10b - Biotechnologiczne aspekty produkcji i zastosowania biokonserwantów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW11a - Wykorzystanie msDNA jako markera w identyfikacji gatunkowej Laboratorium (15/-) 1 Nie Tak
PW11b - Identyfikacja osobnicza z wykorzystaniem msDNA Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
PW7a - Biotechnologia w ochronie środowiska Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW7b - Biotechnologia żywności Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW8a - Sterowanie metabolizmem Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
PW8b - Mikrobiologiczna produkcja metabolitów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW9b - Biokatalizatory w procesach biotechnologicznych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biotechnologia w badaniach biologicznych i medycznych Wykład (20/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (10/-) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy Inne (0/-) 8 Nie Nie
PW12a - Zastosowanie markerów molekularnych w badaniach populacyjnych Wykład (30/-) 2 Nie Tak
PW12b - Analiza zróżnicowania międzyosobniczego na podstawie profilu genetycznego Wykład (30/-) 2 Nie Nie
PW13a - Charakterystyka wektorów wybranych zoonoz Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Tak
PW13b - Metody molekularne w identyfikacji wektorów zoonoz Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Tak
PW14a - Innowacje w ochronie roślin Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
PW14b - Biologia podstawowych roślin i grzybów laboratoryjnych Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
PW15a - Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW15b - Kontrola i certyfikacja produktów ekologicznych i regionalnych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW16a - Inżynieria białek Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW16b - Zastosowania mutagenezy w biotechnologii Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (45/-) 6 Nie Nie