SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy alarmowe i zabezpieczeniowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy alarmowe i zabezpieczeniowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-61_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru zabezpieczania obiektów  oraz ochrony zdrowia i życia znajdujących się w nich ludzi.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy informatyki, podstawy automatyki i sterowania, automatyka zabezpieczeniowa.

Zakres tematyczny

Systemy bezpieczeństwa, systemy ochrony zdrowia i życia ludzi. System sygnalizacji pożaru, system oświetlenia ewakuacyjnego, system rozgłaszania alarmowego. Systemy ochrony mienia. Systemy sygnalizacja włamania i napadu, systemy kontroli dostępu. Integracja systemów automatyzacji i bezpieczeństwa. Rodzaje integracji. Pojęcie otwartości systemu. Strategie współdziałania systemów automatyzacji i bezpieczeństwa. Korzyści z integracji – synergia wykorzystywana do zwiększenia efektywności chronionego obiektu.

Metody kształcenia

Wykład, laboratorium.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie obserwacji pracy studentów na zajęciach laboratoryjnych oraz oddanych sprawozdań. Wykład zaliczany jest w formie kolokwium pisemnego. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Niezabitowska E.: Budynek inteligentny. Tom II. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Gliwice, 2010.
 2. Wójcik A.: Wprowadzenie do projektowania systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń, TECHOM, 1999.
 3. Wójcik A.: Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Verlang Dashofer, 2000.
 4. Siudalski J.: Przepisy I Normy Elektryczne - Monitoring i Systemy Alarmowe, Oficyna Prawa Polskiego, 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Nowicki Z.: Alarm o przestępstwie, Tonik, 19
 2. Normy PN-EN Systemy alarmowe
 3. http://www.mieszkajbezpiecznie.pl
 4. http://www.satel.pl
 5. http://www.ealarmy.com.pl
 6. http://www.systemyalarmowe.com.pl
 7. http://www.inteligentnybudynek.eu

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Bachman (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 12:21)