SylabUZ

Inżynieria bezpieczeństwa
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Fizyka Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Historia techniki Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Nauka o materiałach Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy informatyki Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Rysunek techniczny Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza zagrożeń Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Grafika inżynierska Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Język angielski I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Mechanika Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Metrologia techniczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Podstawy ekologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Podstawy ekonomii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy psychologii i socjologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zrównoważony rozwój Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza ryzyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Język angielski II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Komunikacja społeczna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Logistyka w bezpieczeństwie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Media i technologie komunikacyjne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy elektrotechniki i elektroniki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Prawne aspekty procedur bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Techniki wytwarzania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elementy statystyki w badaniach inżynierskich Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Język angielski III Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki III Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Metodyka i organizacja szkoleń Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Tak
Podstawy automatyki i sterowania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Podstawy konstrukcji maszyn Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Tak
Systemy ratownictwa medycznego i przemysłowego Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Systemy zarządzania bezpieczeństwem Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka zabezpieczeniowa Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Język angielski IV Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki IV Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Ochrona przed zapyleniem Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Podstawy wentylacji przemysłowej Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Procesy informacyjne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Środki bezpieczeństwa i ochrony Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Termodynamika Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo informacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Bezpieczeństwo pożarowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Efektywność energetyczna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Ekstrakcja i recykling metali Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Kontrola i audyt Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Odnawialne źródła energii Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Podstawy organizacji pracy i zarządzania Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Podstawy przedsiębiorczości Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Praktyka Praktyka (0/0) 6 Nie Nie
Rozwój zawodowy człowieka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Tak
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 2 Nie Nie
Sterowniki PLC Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Systemy alarmowe i zabezpieczeniowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Awarie przemysłowe i ryzyka Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Bezpieczeństwo w budownictwie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Bezpieczeństwo w przemyśle drzewnym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Mechatronika Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Niezawodność systemów technicznych Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe III Seminarium (60/54) 2 Nie Nie
Systemy zarządzania jakością Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Techniczne systemy zabezpieczeń Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie