SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRMP-LH-K-S14_pNadGen9PHK1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania hiszpański
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Jastrzębska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie podstaw historii literatury hiszpańskiej ekspresji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej powieści i arcydzieł poezji. Poznanie wybranych fragmentów literatury hiszpańskojęzycznej i ich przeczytanie w oryginale. Wzbogacenie kompetencji leksykalnej i gramatycznej w języku hiszpańskim.

Wymagania wstępne

Poziom znajomości języka hiszpańskiego co najmniej B2.

Zakres tematyczny

Arcydzieła literatury hiszpańskiej (od Cervantesa do Benito Pérez Galdosa i Camilo José Celi). Wielcy poeci Hiszpanii (Gustavo Bécquer, Antonio Machado, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Quillén). Wybitni hiszpańskojęzyczni powieściopisarze drugiej połowy XX wieku pochodzący z różnych krajów Ameryki Południowej (Julio Cortázar, Gabriel García Marquez, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa).  Współczesna powieść kobieca w języku hiszpańskim (Ana Maria Matute, Almudena Grandes, Carmen Martn Gaite, Isabel Allende). Wybrani prozaicy przełomu XX i XXI wieku: Juan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán, Carlos Luis Zafón, Juán José Millas). Lektura, analiza i tłumaczenie wybranych fragmentów literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej.

Metody kształcenia

Metoda tekstu przewodniego, analiza i interpretacja tekstu w formie dyskusji, praca z dokumentem źródłowym, ćwiczenia rozumienia tekstu oraz redakcyjne i tłumaczeniowe, wsparcie analizy dokumentem ikonograficznym i audytywnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowania do zajęć  (20%), wyniku pisemnego kolokwium na koniec semestru (50%) i  jednej semestralnej pracy pisemnej (30%).

Literatura podstawowa

  1. Benett, G., Casellat, M., Messori, G., Más que palabras. Literatura por tareas, Difusión, Barcelona, 2005.
  2. Ferreras Tascón, V.M., Aproximación a la poesía española contemporánea. PWN,  Warszawa, 1983.
  3. Pérez Galdos, B., Marianela, Cideb Éditrice, Genova, 2002.
  4. Unamuno, M., Niebla, Lecturas ELI, Italia 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Cortazar, J., Gra w klasy, De Agostini, Warszawa, 2001.
  2. Fuentes, C., Los hijos del conquistador, Gallimard, Paris, 2001.
  3. Marquez, G. Miłość w czasach zarazy, De Agostini, Warszawa, 2002.
  4. Marsé, J., El embrujo de Shanghai, Debolsillo, Madrid, 2009.
  5. Vargas Llosa, M.,  Los jefes. Los cachorros, Punto de lectura, Madrid, 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 26-05-2019 13:19)