SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Introduction to databases - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Introduction to databases
Kod przedmiotu 11.3-WE-BizElP-IntrtoData-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Basic knowledge of of modern database systems (relational and NoSQL databases).
 2. Engineering skills in implementation of relational models.
 3. Engineering skills in SQL language.
 4. Engineering skills in database administration.

Wymagania wstępne

Algorithms and data structures. Principles of programming

Zakres tematyczny

oracle.sql.NCLOB@3f1753e

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.
 • Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.
 • Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

 1. Date C.J.: An Introduction to Database Systems, 6th Edition. Addison-Wesley, 1995
 2. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J.: Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2007
 3. Ullman J.D., Widom J.: A First Course in Database Systems, 3nd Edition, Prentice Hall, 2001
 4. Date C.J., Darwin H.: Guide to SQL Standard, 4th Edition, Addison-Wesley, 1997.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)