SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interpersonal communication - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interpersonal communication
Kod przedmiotu 15.9-WE-INFP-IC-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Communication. Verbal, non-verbal, written communication. Communication barriers and ways to overcome them. Conditions for effective communication, errors in communication with the client or contractor. Self-presentation - principles of effective self-presentation, self-presentation skills in the workplace. Practical application of assertive behavior. Effective and ineffective behavior patterns. Team. Teams at work environment. Team roles. Team development phases. Team and communication. Common team problems and practical solutions.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

The primary focus of the course is the presentation of fundamental principles of effective interpersonal communication. Presentation of  the role of verbal and non-verbal communication for teamwork. Presentation principles of self-presentation and professional  presentation for contrahents.
Interpersonal communication skills are key to professional success.

Metody kształcenia

Lecture, case-study, discussion

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The following guidelines will be used to establish the final grade for the course:

Obtaining a positive grade in test.
Obtaining a positive grade for presentation.
Participating in classroom discussions.

Calculation of the final grade: = test 90 points + presentation 50 points + disscussions 10 points (2x5points)

Total Points 150 points

Points will be distributed in the following manner:

Grades will be administered using the standard 90% = 5, 80% = 4.5, 70% = 4, 60% = 3.5, 50%= 3.
Specifically, 150 – 135 = 5, 134 - 120 = 4.5, 119 - 105 = 4, 104 - 90 = 3.5, and 89 - 75 = 3.

Literatura podstawowa

 1. Coffelt T.A., Grauman D., Smith F.M.: Employers’ Perspectives on Workplace Communication Skills: The Meaning of Communication Skills, Business and Professional Communication Quarterly 82, no. 4 (December 1, 2019): 418–39.
 2. Głażewski M., Sałaciński L.: Conflicts - mediation - the youth , Kraków: Impuls, 2005.
 3. Gold, N. Teamwork: An Interdisciplinary Approach. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2005.
 4. Konijn Elly, Mediated Interpersonal Communication, LEA’s Communication Series. New York: Routledge, 2008.
 5. Marcusson L.: IT Project Managers' team role and sense of coherence: A pilot study in Sweden, Journal of Modern Project Management. May-Aug 2018, 96-103.
 6. Omar M, Hasan B, Ahmad M, Yasin A, Baharom F, Mohd H, et al.: Towards a Balanced Software Team Formation Based on Belbin Team Role using Fuzzy Technique. AIP Conference Proceedings, 2016 Aug 9;1761(1):020082-1
 7. Adler RB.: Communicating at work: principles and practices for business and the professions, 2nd ed., New York : Random House, 1986.
 8. Hanna MS., Wilson GL.: Communicating in business and professional settings, 2nd ed., New York : Random House, cop. 1988.
 9. Central European Journal of Communication: an official journal of the Polish Communication Association.

Literatura uzupełniająca

 1. Janke E. M.,  Dumlao, R.: Developing Communication Repertoires to Address Conflict in Community Engagement Work, Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2019, 23(1), 35–56.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Pławiak-Mowna (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 11:48)