SylabUZ

Informatyka
Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algorithms and data structures Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Computational logic Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Computer architecture Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Principles of programming Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Work safety and ergonomics Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Data analysis Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Experimental techniques Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Foundation of discrete systems Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Introduction to the computer nets Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Object-oriented programming Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Theoretical foundations of computer science Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Computer graphics Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Computer networks Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Digital system design Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Java and web technologies Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Operating systems Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Concurrent and distributed programming Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Databases Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Elements of artificial intelligence Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Scripting languages Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Software engineering Wykład (30/-), Projekt (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Application testing and development Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Embedded systems Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 6 Tak Nie
Industrial Computer Systems
Computer-aided design Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Information systems management Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Internet applications Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Microcomputer circuits and systems Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 7 Tak Nie
Microcomputer Science Engineering
Data safety and cryptography Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Nie
IT systems design Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Modelling and simulation of digital systems Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Programming Altium devices Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 6 Tak Tak
Programming business applications Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 6 Tak Tak
Networked Computer Systems
3D games programming Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 6 Tak Tak
Advanced web technologies Wykład (30/-), Projekt (15/-) 6 Nie Nie
Foundations of software modelling Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 6 Tak Tak
Fundamentals of Android systems programming Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Systems and computer networks security Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Group project Projekt (60/-) 6 Nie Nie
Undergraduate thesis seminar I Projekt (30/-) 3 Nie Nie
VoIP Telephony Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Industrial Computer Systems
Industrial computer networks Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Internet of things Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Signal processing techniques Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Software for measurement and control equipment Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wireless networks Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 5 Tak Tak
Microcomputer Science Engineering
Computer system administration Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Data warehouse and data mining Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Design of multitier web systems Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Tak Tak
Diagnosis of digital systems Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Event programming of scaled internet systems Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Mobile technologies and applications Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Tak Tak
Networked Computer Systems
Designing Computer Networks Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Mobile device programming Wykład (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
.NET platform Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 4 Tak Tak
RAD technologies in application design Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 4 Tak Tak
Services in mobile networks Wykład (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Interpersonal communication Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Protection of intellectual property Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Small and medium enterprise management Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Specialization seminar Projekt (90/-) 10 Nie Nie
Undergraduate thesis seminar II Projekt (90/-) 9 Nie Nie