SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Industrial computer networks - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Industrial computer networks
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFP-InComNet-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Adam Markowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with the basic solutions used in the field of industrial computer networks.

To shape basic skills in programming using digital serial interfaces used in industrial automation.

To shape basic skills in the design and characterization of communication properties of distributed systems – control.

Wymagania wstępne

Experiment methodology I and II, Principles of programming, Microprocessor systems, Computer networks I and II

Zakres tematyczny

The evolution of measuring – controlling systems. The architecture of computer industrial networks. Topology of industrial networks. Transmission media. Access methods to a medium in industrial networks: Master-Slave, Token-Passing, CSMA and TDMA.

Standard communication protocols. Characteristics of standard communication protocols: PROFIBUS, MODBUS, CAN, LonWorks, INTERBUS-S, ASI and HART.

Industrial Ethernet. Characteristics of selected solutions: PROFINET, EtherCAT and Powerlink. Internet technologies in computer industrial networks. Dedicated WWW servers.

Analysis of communication efficiency and time parameters of selected protocols. Time determination in industrial networks. Industrial network components. Converters, amplifiers, concentrators, nodes, routers, bridges and gates. Integration of industrial networks with local computer networks.

Utility programs for creating intelligent devices operating in industrial network nodes. Software of serial digital interfaces for data exchange with industrial automation devices. Integration and management of industrial networks. Methods of industrial network integration. Industrial network analysers and testers. Properties of industrial networks analysers and testers.

Standards engineering of industrial network environments. Specifics of application areas for particular standards. Elements of industrial network designing.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – obtaining a positive grade in written or oral exam.

Laboratory – the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1. Mielczarek Wojciech: Serial digital interfaces, Helion, Gliwice, 1999 (in Polish)

2. Nawrocki W.: Computer measuring systems. WKŁ, Warszawa 2002 (in Polish)

3. Sacha K.: Local Profibus networks. MIKOM, Warszawa 1998 (in Polish)

4. Winiecki W.: The organisation of computer measuring systems. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej WPW, Warszawa 1997 (in Polish)

5. Lesiak P., Świsulski D.: Examples of computer measuring methods, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2002 (in Polish)

6. Nawrocki W.: Distributed measuring systems, WKŁ, Warszawa 2006 (in Polish)

7. Kwiecień R.: Computer systems for industrial automation, Helion, Gliwice 2012 (in Polish)

8. Mackay S., Wright E., Reynders D., Park J.: Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting, Newnes, 2004

9. Reynders D., Mackay S., Wright E.: Practical Industrial Data Communications: Best Practice Techniques, Butterworth-Heinemann, 2004

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Adam Markowski (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 21:34)