SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer system administration - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer system administration
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ComSysAd-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Bieganowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  1. To familiarize the student with the installation and configuration procedure for selected operating systems and network devices.

  2. To familiarize the student with the basic tasks of the administrator and user of Windows, UNIX / Linux systems.

  3. To familiarize the student with the basic IT tools useful in the work of the user and administrator.     

  4. To familiarize the student with virtual machine environments.

Wymagania wstępne

Operating systems, databases, computer networks.

Zakres tematyczny

Management and work with Windows, Windows Server and UNIX / Linux systems. Configuring servers, domains, clusters and workstations. Server services: electronic mail, DNS, anti-virus protection, databases, anti-spam systems. Backup copies, protection against failures and disaster recovery, full and partial recovery on the example of the ZFS file system. Configuration of network devices and services: firewalls, virtual private networks (VPN), NAT translation, DHCP server, NTP server. Remote configuration and work on workstations. Software version management systems. Virtual machines. Basics of scripting languages ​​necessary to perform administrative tasks. Automatic script execution.

 

Metody kształcenia

lecture: practical classes, conventional lecture

laboratory: laboratory exercises

project: work in groups, project method

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - the condition for getting final grade is obtaining positive grades from written or oral tests carried out at least once in a semester.

Laboratory - the pass condition is to obtain positive grades from all exercises issued in the semester.

Project -the condition for getting final grade is obtaining positive grades from all projects issued in the semester.

Components of the final grade = lecture: 30% + laboratory: 30% + project: 40%

Literatura podstawowa

  1. Dennis Matotek, James Turnbull, Peter Lieverdink, Linux. Profesjonalne administrowanie systemem, Wydanie II, Helion 2018.
  2. Łukasz Sosna, Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone, Helion 2014.
  3. Dokumentacja urządzeń MikroTik, https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC.
  4. Dokumentacja pakietu OpenVPN, https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html.
  5. FreeBSD Handbook, https://www.freebsd.org/doc/handbook/.

Literatura uzupełniająca

1. Eric Steven Raymond, The Art of Unix Programming, http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jacek Bieganowski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 11:31)