SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnosis of digital systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnosis of digital systems
Kod przedmiotu 06.0-WE-INFP-DiagSystTes-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Familiarize students with the tools and techniques to verify the operation of digital systems
 • Shaping the understanding of the need to ensure the highest quality of digital systems
 • Shaping skills to design and verification of digital systems, in particular, the use and measurement tools for the in-circuit verification stage

Wymagania wstępne

Digital circuits, digital systems modeling language

Zakres tematyczny

Construction and operation of diagnostic tools: Introduction to the construction, principles of operation and measurement digital diagnostic apparatus including digital oscilloscopes, logic analyzers, arbitrary generators. The use of an oscilloscope and arbitrary waveform generator for generating digital waveforms and analog waveforms recorded on the basis of using an oscilloscope. Interfaces measuring apparatus (RS -232, RS -485, GPIB, USB). The study of selected parameters of digital circuits: Using the digital oscilloscope to measure the time parameters of digital circuits (TTL, CMOS, FPGA) including propagation delay, rise time, fall time, hold time. Electrical parameters including current, voltage. Margin and immunity to interference. The boundary conditions of work of digital circuits. Diagnosis of hardware-software digital systems: Verification of signals at the outputs of digital circuits using a digital oscilloscope. The logic analyzer in the analysis of digital systems. Algorithms based on a trigger or changes in the signal values. Use of simulation results verifies the prototype stage. Diagnostic software: Use specialized software in the process of diagnosis of digital systems ( FPGAView, Chipscope Pro). JTAG interface in the analysis of digital systems. Use FPGAView software and digital oscilloscope and/or logic analyzer. Embedding test modules inside embedded systems ( Chipscope Pro). Diagnosis of DSP systems: Use the signal generator and oscilloscope in the study of digital systems implementing DSP algorithms.

Metody kształcenia

 • Lecture: Lecture problem, lecture conventional
 • laboratory: group work, laboratory exercises
 • project: teamwork, project method

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.
 • Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.
 • Project - - project, report, oral presentation the passing condition is to obtain positive marks
 • Calculation of the final grade: lecture 40% + laboratory 30% + project 30%

Literatura podstawowa

 1. Testing of Digital Systems,  N. K. Jha (Author), S. Gupta (Author), Canbridge University Press, 2003
 2. Digital Systems Testing and Testable Design, Miron Abramovici, Melvin A. Breuer, Arthur D. Friedman, Wiley-IEEE Press, 1994

 3. Digital Systems Design with FPGAs and CPLDs, Ian Grout, 2008

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 10:37)