SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru I - Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna - teoria i praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru I - Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna - teoria i praktyka
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PWIBO- 20
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Opalińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedstawienie problematyki budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej jako instrumentu aktywizacji społecznej mieszkańców. Ukazanie dialogu między państwem a społeczeństwem jako narzędzia budowy relacji demokratycznych. 

Wymagania wstępne

Wiedza ogólna z zakresu prawa administracyjnego. 

Zakres tematyczny

 1. Historia partycypacji społecznej
 2. Uwarunkowania prawne partycypacji społecznej w Polsce
 3. Pojęcie budżetu partycypacyjnego 
 4. Geneza budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej
 5. Komponenty i cechy charakterystyczne obu typów konsultacji
 6. Budżet partycypacyjny w systemie finansów lokalnych
 7. Korzyści płynące z wprowadzania partycypacji
 8. Praktyczne przykłady realizacji zadań

Metody kształcenia

Elementy wykładu, analiza przykładów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium w formie pisemnej. 

Literatura podstawowa

 1. Kębłowski W, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013.
 2. Bazuń D., Kwiatkowski M. (red.), Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, Warszawa 2017. 
 3. Kalisiak - Mędelska M., Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015. 

Literatura uzupełniająca

 1. Dolnicki B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014. 
 2. Kłębowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa 2014. 
 3. Pietraszko-Furmanek I., Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Karków 2012.
 4. Waszak Ł., Inicjatywa lokalna - podstawa prawna [w:] Samorząd z inicjatywą lokalną, Kraków 2013. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 30-04-2020 12:45)