SylabUZ

Administracja
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Historia administracji Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Logika prawnicza Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Nauka administracji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Nauka o państwie i polityce Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie w administracji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy ekonomii Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Podstawy prawoznawstwa Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Prawo konstytucyjne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Moduł uzupełniający
Wychowanie fizyczne cz.1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł uzupełniający (język do wyboru)
Język angielski I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język niemiecki I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Historia doktryn politycznych i prawnych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Instytucje i prawo Unii Europejskiej Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Ogólne prawo administracyjne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Prawa człowieka i system ich ochrony Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Prawo cywilne z umowami w administracji Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Statystyka z demografią Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Zarys prawa pracy Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Moduł uzupełniający
Wychowanie fizyczne cz.2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł uzupełniający (do wyboru)
Europejskie standardy państwa prawa Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy socjologii i metody badań socjologicznych Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Moduł uzupełniający (język do wyboru)
Język angielski II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język niemiecki II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Finanse publiczne i prawo finansowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Podmioty systemu ochrony prawnej Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Postępowanie administracyjne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Prawo międzynarodowe publiczne Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Publiczne prawo gospodarcze Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Szczególne prawo administracyjne Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł uzupełniający
Przedmiot do wyboru I - Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna - teoria i praktyka Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru I - Dzieje dyktatur od starożytności do czasów współczesnych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru II - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru II - Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru II - Zasady naczelne Konstytucji RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Moduł uzupełniający (do wyboru)
Porównawcze prawo konstytucyjne Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Prawo ochrony rodziny Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Moduł uzupełniający (język do wyboru)
Język angielski III Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język niemiecki III Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Materialne prawo podatkowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Praktyka (120 godzin) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Prawo handlowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Prawo procedur podatkowych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Technologie informatyczne w administracji Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Ustrój i zadania samorządu terytorialnego Wykład (30/18), Konwersatorium (15/9) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do administracji elektronicznej Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie projektami w sektorze publicznym Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Moduł uzupełniający (do wyboru)
Filozofia prawna Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy psychologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Moduł uzupełniający (język do wyboru)
Język angielski IV Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język niemiecki IV Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy prawa ochrony środowiska Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy rachunkowości Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Postępowanie egzekucyjne w administracji Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Prawo wyborcze Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Techniki negocjacji i mediacji w administracji Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Tworzenie prawa w administracji Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 5 Nie Nie
Moduł uzupełniający (do wyboru)
Ochrona danych osobowych Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - specjalność administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
Prawo ruchu drogowego

Występuje w specjalnościach: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Prawo stanów nadzwyczajnych

Występuje w specjalnościach: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Przepisy karne w prawie administracyjnym

Występuje w specjalnościach: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Służby ochrony porządku i bezpieczeństwa

Występuje w specjalnościach: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie kryzysowe w administacji

Występuje w specjalnościach: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Etyka w administracji Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Prawo urzędnicze Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18) 10 Nie Nie
Moduł kierunkowy - specjalność administracja finansowa
Gospodarka finansowa przedsiębiorstw publicznych

Występuje w specjalnościach: Administracja finansowa

Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Nie Nie
Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego

Występuje w specjalnościach: Administracja finansowa

Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Prawo zamówień publicznych

Występuje w specjalnościach: Administracja finansowa

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Prywatne prawo bankowe

Występuje w specjalnościach: Administracja finansowa

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Publiczne prawo bankowe

Występuje w specjalnościach: Administracja finansowa

Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Moduł kierunkowy - specjalność administracja publiczna
Administracja Unii Europejskiej

Występuje w specjalnościach: Administracja publiczna

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Administracja zespolona i niezespolona

Występuje w specjalnościach: Administracja publiczna

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Kontrola administracji

Występuje w specjalnościach: Administracja publiczna

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Prawo zabezpieczeń społecznych

Występuje w specjalnościach: Administracja publiczna

Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Zamówienia publiczne

Występuje w specjalnościach: Administracja publiczna

Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Moduł kierunkowy - specjalność administracja gospodarcza
Gospodarka komunalna

Występuje w specjalnościach: Administracja gospodarcza

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Gospodarka przestrzenna

Występuje w specjalnościach: Administracja gospodarcza

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Prawo budowlane

Występuje w specjalnościach: Administracja gospodarcza

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Prawo ubezpieczeń

Występuje w specjalnościach: Administracja gospodarcza

Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
System bankowy i kredytowy

Występuje w specjalnościach: Administracja gospodarcza

Wykład (30/18) 3 Tak Nie