SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Materialne prawo podatkowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Materialne prawo podatkowe
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-MPP-W-S14_pNadGenIKO9Z
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką materialnego prawa podatkowego i jego uwarunkowań z uwzględnieniem praktyki jego stosowania.

Wymagania wstępne

Zdany egzamin z przedmiotów Prawo konstytucyjne i Prawo finansowe.

Zakres tematyczny

Wykład

1.     Zobowiązanie podatkowe

2.     Podatek od spadków i darowizn

3.     Podatek od czynności  cywilnoprawnych

4.     Podatek rolny

5.     Podatek leśny

6.     Podatek od nieruchomości

7.     Podatki dochodowe

8.     VAT

9.     Akcyza

Ćwiczenia

1.  Sporządzenie wniosku o wydanie   interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

2. Zastosowanie progresji dla celów obliczenia podatku od spadku i darowizn

3. Kazusy dotyczące zobowiązań podatkowych

4.   Deklaracje podatkowe stosowane dla potrzeb obliczenia podatków samorządowych i ich znaczenie dla obliczenia podatku 

5.    Ulga i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. Stosowanie zwolnienia i ulgi mieszkaniowej

6     Zeznanie roczne PIT

7.     Tryb zapłaty podatku VAT

8.     Funkcje akcyzy

 

Metody kształcenia

wykład klasyczny, dyskusja problemowa, rozwiązywanie kazusów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin w formie opisowej, ćwiczenia-kolokwium i rozwiązywanie kazusów.

 

Literatura podstawowa

Zarys finansów publicznych i prawa podatkowego, pod. red. W. Wójtowicz, wydanie 8, Warszawa 2014.

Prawo podatkowe, pod. red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, wydanie 4, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca

R. Mastalski, Prawo podatkowe, wydanie 11, Warszawa 2019.

Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, wydanie 3, Warszawa 2018.

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, red. P. Borszowski, Warszawa 2018.

Prawo podatkowe. Kazusy z rozwiązaniami, red. W. Gonet, Warszawa 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 12:11)