SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizjologia wysiłku fizycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizjologia wysiłku fizycznego
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-FWF-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Mateusz Rynkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta i zrozumienie przez niego zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego, jako całości, przyswojenie wiedzy na temat działania układu nerwowego, krążenia, oddechowego, posiadanie umiejętność oceny wydolności człowieka, zna i rozumie różnice wydolnościowe pomiędzy dziećmi a dorosłymi, zna: następstwa braku ruchu i otyłości, wpływ różnych form treningu na organizm.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii człowieka

Zakres tematyczny

Pobudliwość i pobudzenie, fizjologia mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów i siła mięśniowa, podstawy kontroli ruchu, fizjologia układu krążenia i układu oddechowego, przemiana materii i energii. Reakcja układu krążenia i oddychania na wysiłki o różnym charakterze (wysiłek statyczny, wysiłek dynamiczny). Badanie adaptacji układu sercowo - naczyniowego do wysiłku (próba harwardzka, test pwc170). Badanie wydolności aerobowej i anaerobowej organizmu: fizjologia wysiłków fizycznych oraz sportu dzieci i młodzieży. Zmęczenie.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, dyskusja problemowa, obserwacja, burza mózgów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zakończone są zaliczeniem na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, wykonanie projektu

Literatura podstawowa

1.     Adach A. Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. AWF Poznań,2009

2.     Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL Warszawa, 2011

3.     Jaskólski A. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław, 2002

4.     Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL Warszawa, 1989

5.     Kozłowski S. Nazar K. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL  Warszawa, 1995

Literatura uzupełniająca

1.     Miętkiewski E.Zarys fizjologii lekarskiej. PZWL, W-wa.,1984

2.     Kubica R. Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej. Skrypt dla studentów. AWF Kraków 1995

3.     Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL W-wa 2001

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 08:56)