SylabUZ

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia człowieka Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 3 Tak Nie
Biomechanika Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Fizjologia wysiłku fizycznego Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Gry i zabawy ruchowe Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metody oceny i diagnostyka postawy ciała Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka gimnastyki Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka koszykówki Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka lekkoatletyki Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka piłki nożnej Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka piłki ręcznej Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka piłki siatkowej Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka pływania Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego na róznych etapach edukacyjnych Wykład (-/20), Ćwiczenia (-/10) 3 Tak Nie
Motoryczność człowieka Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Patofizjologia wad postawy Wykład (-/15) 1 Tak Nie
Pierwsza pomoc na zajęciach wychowania fizycznego Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Pomiar rozwoju biologicznego i sprawności dzieci i młodzieży Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Praktyki w placówce oświatowej Ćwiczenia (-/90) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (-/10) 4 Nie Nie
Tańce Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Teoria i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/15) 3 Tak Nie
Turystyka szkolna Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Warsztaty metodyczne Ćwiczenia (-/20) 1 Nie Nie
Warsztaty metodyczne postępowania korekcyjno-kompensacyjnego Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Wychowanie fizyczne specjalne Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie