SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tańce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tańce
Kod przedmiotu 16.1-WB-WF3PP-Tań-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Student zapoznaje się wykorzystaniem zajęć z rytmiką i tańcem w edukacji, wychowaniu fizycznym i sporcie. Przyswaja podstawowe pojęcia z zakresu muzyki, rytmiki i elementów techniki tańca. Poznaje metodykę nauczania ćwiczeń rytmiczno-tanecznych i podstawowe techniki taneczne.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Pojęcia dotyczące podziału tańca i jego wykorzystania w wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, rehabilitacji. Lekcja rytmiki, ćwiczenia koncentracji. Metodyka ćwiczeń rytmiczno-tanecznych stosowana w szkolnym wychowaniu fizycznym. Technika wykonywanych elementów i kroków tanecznych. Rozpoznawania rodzaju rytmu ze słuchu

Metody kształcenia

Syntetyczno - analityczna, obserwacja, dyskusja problemowa, prezentacja, pokaz, opis, objaśnienie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na podstawie: demonstracji elementów choreografii tanecznych, poprawnego rozróżniania metrum muzycznego, demonstracji zgodnie z zasadami budowania i techniki ciągów choreograficznych poszczególnych tańców

Literatura podstawowa

  1. Bednarzowa B. Młodzikowska M. Tańce- wybór dla potrzeb wychowania fizycznego. WSWF. Gdańsk 1978.
  2. Grafczyńska J.  Rytmika CPARA. Warszawa 1963.
  3. Grafczyńska J. Dąbrowska M. Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci CPARA 1964.
  4. Gwardys M.  Technika tańca COMUK. Warszawa 1975.
  5. Kuźmińska O. Popielewska H. Taniec rytm muzyka AWF Poznań 1995.

Literatura uzupełniająca

1.    Kapczyńska M. Sroka Cz. Tańce towarzyskie AWF, Warszawa 1978.
2.    Moll K. Wszystkie pary tańczą. Wyd. Związkowe CRZZ Warszawa 1966.
3.    Siemkowicz J. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe PZWS Warszawa 1972.
4.    Wieczysty M.  Tańczyć może każdy PWM. Kraków. 1986

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 13:43)