SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot humanistyczny - Kamień w kulturze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny - Kamień w kulturze
Kod przedmiotu 08.0--CiDFP-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uświadomienie i uwydatnienie funkcji różnych kamieni szlachetnych, półszlachetnych, ozdobnych, dekoracyjnych, organicznych…, a także skał i minerałów towarzyszących człowiekowi od najdawniejszych do współczesnych czasów. Kulturologiczne, historyczne, filozoficzne, artystyczne, literackie, językoznawcze, symboliczne, mitologiczne, religijne, pragmatyczne…, czyli erudycyjne, wszechstronne i transdyscyplinarne ujęcie kamienia – przedmiotu i podmiotu cyklicznych spotkań, pozwoli na możliwie wnikliwą charakterystykę desygnatu jakże ważnego w dziejach ludzkości i świata.                     

                           

Wymagania wstępne

podstawowe wiadomości z zakresu literatury, kultury, historii  

Zakres tematyczny

 1. Czym jest kamień ?
 2. Kamienie w fotografii i opisach;
 3. Kamień // kamienie w mitach, podaniach, legendach, gadkach;
 4. Kamienie  –  metafory i symbole;
 5. Kamień w chrześcijaństwie;
 6. Kamień w judaizmie;
 7. Kamień w kulturach Wschodu i Zachodu;
 8. Kamienie religijne; kamienie urodzinowe i zodiakalne;
 9. Kamienie apotropaiczne, magiczne i lecznicze;
 10. Kamienie godności i władzy;
 11. Kamienie architektoniczne i artystyczne;
 12. Kamienie w literaturze;
 13. Kamienie nekropolii i ogrodów;
 14. Kamienie w kulturze i sztuce ludowej;
 15. Kamienie w kulturze i historii Polski;
 16. Kamień w polszczyźnie;
 17. Sekrety bursztynu;
 18. Świat pereł;
 19. Mój kamień = moja osobowość ?
 20. Kamień ≠ klejnot;
 21. Kamień to…

Metody kształcenia

polimetody

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie referatu / prezentacji na temat dowolnie wybranego zagadnienia, którego głównym motywem będzie Kamień; systematyczny i aktywny udział w zajęciach; zdanie kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. K. Kopczyński, J. Skoczylas, Kamień w religii, kulturze i sztuce, Poznań 2006.
 2. K. Maślankiewicz, Kamienie szlachetne, Warszawa 1983.
 3. N. Sobczak, T. Sobczak, Wielka ilustrowana encyklopedia kamieni szlachetnych, Warszawa 1998.
 4. K. Węgorowska, Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce, Warszawa – Zielona Góra 2012. 

Literatura uzupełniająca

 1. S. Błachowski i inni, Zbieramy kamienie ozdobne, Warszawa 1981.
 2. D. Campbell, Kolorowe energie. O energii kolorów, kamieni i kryształów, Bydgoszcz 1995.
 3. C. Cavey, Klejnoty. Fakty i mity, Warszawa 1993.
 4. E. Gűbelin, F. X., Kamienie szlachetne. Symbole piękna i władzy, Warszawa 2001.
 5. A. Fersman, Opowiadania o kamieniach drogocennych, Warszawa 1954.
 6. C. Hall, Klejnoty. Kamienie szlachetne i ozdobne, Warszawa 1996.
 7. K. Kern, Kamienie życia, czyli w magicznym kręgu klejnotów, Warszawa 1991.
 8. Klejnoty monarsze. Skarby ze Środy Śląskiej, red. J. Pietrusiński, J. Witkowski, Wrocław 1996.
 9. M. Kołaczkowska, Kamienie i klejnoty, Warszawa 1961.
 10. J. Kouřmský, Encyklopedia skał i minerałów, Warszawa – Praga 1996.
 11. E. Krzemińska, W. Krzemiński, W bursztynowej pułapce Kraków 1993.
 12. B. Krzywobłocka, R. Krzywobłocka, Kamienie zodiakalne, Warszawa 2003.
 13. B. Krzywobłocka, R. Krzywobłocka, Tajemnice klejnotów, Warszawa 1983.
 14. M. Mazurkiewicz, 1991, Drogie kamienie w ludowym językowym obrazie świata, [w:] Język a kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, Wrocław 1991.
 15. Minerały i kamienie szlachetne, Warszawa 2004.
 16. D. Nowacki, M. Piwocka, Klejnoty w dawnej Polsce, Warszawa 2011.
 17. E. Piskorz-Branekova, Biżuteria  ludowa w Polsce, Warszawa 2008.
 18. Skarby Ziemi, Warszawa 2000.
 19. R. F. Symes, Skały i minerały, Warszawa 1991.
 20. R. F. Symes, R. R. Harding, Kamienie szlachetne, Warszawa 1993.
 21. A. Świerzowska, Bursztyn, koral, gagat. Symbolika religijna i magiczna, Kraków 2003.
 22. A. Świerzowska, Perła w kulturze i religiach świata, Kraków 1999.
 23. R. J. L. Walters, Drogocenne kamienie. Klejnoty, talizmany, źródła władzy, Warszawa 1999.

Uwagi

Jest to przedmiot obieralny w ramach wydziałowej oferty przedmiotów humanistycznych.


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 08-07-2020 01:52)