SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logiczna analiza przekazu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logiczna analiza przekazu
Kod przedmiotu 08.1-WH-PKI-LAP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Przemysł kreatywny w internecie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność precyzyjnego sformułowania tezy i logicznego jej uzasadnienia.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Analiza logiczna wybranych tekstów z różnych dziedzin.

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza tekstu, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Streszczenie tekstu, prezentacja tezy z uzasadnieniem.

Literatura podstawowa

1. Z. Ziembiński, Logika praktyczna.

2. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Literatura uzupełniająca

1. M. Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)